• blad nr 4
  • 1-4-2021
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Bubbels

De redactie van het Onderwijsblad krijgt een tikje op de vingers. Wat wil het geval? In het vorige nummer berichtten wij over de examens waarvoor dit jaar een extra onvoldoende mag worden gehaald. Dit geldt alleen voor havo/vwo en niet voor het vmbo. ‘Dat had er best bij mogen staan’, schrijft vmbo-docent Arno van Eijl. ‘Dat het vmbo in de overige media al eens vergeten wordt, is tot daar aan toe. Maar van een onderwijsblad had ik anders verwacht.’ Hij heeft gelijk. In dit nummer gaat het veel over ‘bubbels’: laag- en hoogopgeleiden die elkaar amper tegenkomen en weinig van elkaars wereld weten. “Je merkt vaak dat beleidsmakers zelf geen kinderen op het mbo hebben”, zegt plaatsvervangend AOb-voorzitter Tamar van Gelder in een artikel over fusiedrift in het mbo. Als de redactie van het Onderwijsblad diezelfde blinde vlek al had, dan is zij naar de opticien geweest. Want in dit nummer staan verschillende artikelen over onderwijsniveaus en -soorten buiten onze bubbel. Opvallendst in die categorie is het artikel ‘Hamid durft nergens op te hopen’ op pagina 50. Roc-docent Sheila Latukonsina schrijft daarin over het speciale klasje voor uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige asielzoekers waaraan ze lesgaf.  ‘Ik bevond mij in een grijs gebied tussen onderwijs, asielprocedures, crisisopvang en psychische hulpverlening’, schreef Sheila in een e-mail aan de redactie om haar verhaal-idee te introduceren. ‘Al vrij snel was ik geen docent meer die taalles gaf, maar werd ik de vertrouwenspersoon van deze jongeren. Want ook al waren ze (bijna) uitgeprocedeerd, ze vielen onder de leerplicht en moesten dus naar school. Tot de dag dat ze achttien jaar werden en mob gingen, zoals dat heet. Met Onbekende Bestemming. Weg dus.’ Die paar inleidende zinnen prikken onze bubbel door. Bij mij rees het beeld op van het orkest op de Titanic dat maar doorspeelde, terwijl het schip ten onder ging. Met het verschil dat de muzikanten, de leraren, niet mob gingen. Boven water blijven, was wel knap ingewikkeld, begrijp je als je Sheila’s relaas over de Afghaanse Hamid leest. In welke bubbel zou hij zich nu bevinden? 

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.