• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Herstelplan van 8,5 miljard

Een herstelplan van 2,5 jaar voor het hele onderwijs moet zorgen dat achterstanden die studenten en leerlingen door de coronacrisis hebben opgelopen verdwijnen. Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven kondigden op een persconferentie aan hiervoor 8,5 miljard euro beschikbaar te stelen. Dat gebeurde op 18 februari, kort voordat dit Onderwijsblad naar de drukker ging.
De ministers noemen hun plan het ‘Nationaal Programma Onderwijs’. “Scholieren moeten hun schoolloopbaan kunnen voltooien zoals ze dat ook in niet-coronatijd zouden doen”, zei Slob. Basisscholen krijgen komend schooljaar elk gemiddeld 180 duizend euro extra. Voor middelbare scholen gaat het om gemiddeld 1,3 miljoen euro per school extra. De rest van het geld gaat naar het mbo en hoger onderwijs. Scholen moeten zelf met onderbouwde plannen komen om de achterstanden weg te werken. “Zonder plan krijgen ze geen geld”, aldus Slob.
AOb-voorzitter Eugenie Stolk reageert positief. “Het is mooi dat een deel, de 645 miljoen euro, structureel is voor het mbo en hoger onderwijs om de hogere studentenaantallen op te vangen. De bond heeft zich hier hard voor gemaakt. We zijn daarnaast blij dat het onderwijspersoneel via de medezeggenschapsraden inspraak krijgt hoe het geld besteed gaat worden. Wel hopen we dat een volgend kabinet alle middelen structureel maakt.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.