• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

‘Meer pensionado’s als lid behouden’

Hans Nieuwkerk is sinds eind 2019 de nieuwe hoofdbestuurder voor de AOb-groep post-actieven. Hij heeft door corona zijn achterban daarna maar één keer live gezien.

Eerst even wat anders. Klopt dat woeste verhaal over jouw muzieksmaak?
“Ik weet niet wat jij gehoord hebt, maar voor een 69-jarige heb ik inderdaad een niet alledaagse voorkeur. Hardcore, hardstyle festivals als Dominator vind ik geweldig. Daar ging ik regelmatig met mijn dochter en haar vriendinnen naar toe. Naar een iets rustiger festival heb ik ook weleens wat AOb-collega’s meegenomen. Prachtig was dat.”

En namens de ouderen in het hoofdbestuur?
“Veertig jaar voor de klas in het basisonderwijs in Eindhoven. En altijd lid van de bond, waarvoor ik in al die jaren ook actief was. Wie werkt, hoort lid te zijn van een bond en zich daar ook voor in te zetten. Dat kreeg ik door mijn vader met de paplepel ingegoten. Ook na mijn aow ben ik binnen de AOb actief gebleven. Dat ik nu in het hoofdbestuur zit, zie ik als de kroon op mijn vakbondswerk.”

Wat doen jullie voor de post-actieven?
“Ik ben bijvoorbeeld één van de vijftien seniorenconsulenten. Die consulenten bellen maandelijks mensen die na hun pensionering hun lidmaatschap opzeggen. Een soort van exitgesprek. Steeds leuk om te horen dat bijna iedereen overwegend positief is over de AOb. Wij willen die mensen natuurlijk motiveren om lid te blijven. Dat kost ze nog maar een tientje per maand. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat weinigen dit doen.”

Waarom?
“Sommigen willen met hun pensionering een echte dikke punt zetten achter hun loopbaan. Veel mensen stoppen vanwege de financiën. Ook zien de opzeggers niet altijd het nut in van lid blijven. Jammer, want de bonden in Nederland zetten zich ook in voor hun pensioenen.”

En wat doen jullie nog meer?
“We zijn erg bezig geweest om de communicatie richting onze achterban te verbeteren via onze digitale nieuwsbrief, Facebook en het blad AOb Plus voor alle leden vanaf 62 jaar. Onszelf beter laten zien is mijn speerpunt. Zodat onze achterban beter in de gaten krijgt wat wij voor dat tientje allemaal doen. Niet alleen verhalen over pensioenen, maar ook bijvoorbeeld over hoe je het leven anders kunt invullen na je pensionering. Of over hoe je mentaal gezond kunt blijven in cornonatijden. Over dit laatste onderwerp stuurden we een extra nieuwsbrief rond.”

Doet de AOb genoeg voor de post-actieven?
“Eerlijk gezegd, uit ik kritiek liever intern. Toch wil ik in alle bescheidenheid wel enige kleine suggesties ventileren. Verbeteringen zijn altijd en overal mogelijk. Zo zou ik het wat vanzelfsprekender willen maken dat post-actieven kunnen aankloppen bij de juridische dienst. Die is er niet alleen voor werkenden, zoals weleens is beweerd in het recente verleden. Verder zou ik het zeer toejuichen als de bond post-actieven gaat ondersteunen bij de zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ die plaats vinden als een oudere gebruik moet gaan maken van de wmo: de wet maatschappelijke ondersteuning. Gelukkig krijg ik op dit soort suggesties vanuit het hoofdbestuur en het dagelijkse bestuur positieve reacties. Dus we gaan kijken hoe ver we hierin komen.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.