• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur J. van Emden 
  • Informatie en advies

 

Einde aan boete op vervroegd uittreden


Joop is 63 jaar en speelt al enige tijd met de gedachte om eerder te stoppen met zijn werk in het basisonderwijs. Nieuwe mogelijkheden om vervroegd uit te treden waren recent in het nieuws. Hoe werkt dit en kan dat ook hem gelden, vraagt Joop het Informatie- en Adviescentrum. Werkgevers die meewerkten aan een manier om iemand vervroegd te laten uittreden, konden tot voor kort rekenen op een grote boete van de belastingdienst. Recent is echter in de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor zorgt dat deze boete wordt geschrapt tot in elk geval 1 januari 2026. Dit betekent dat er afspraken kunnen worden gemaakt tussen werknemers en werkgevers om eerder uit dienst te treden. Er is dan geen sprake van een uitkering, maar een werkgever kan voor de aow een regeling treffen tot een bedrag van maximaal 1767 euro per maand (het maandelijkse netto aow-bedrag) voor maximaal 36 maanden. Dit bedrag wordt dan door de werkgever betaald. In de onderwijscao’s is hierover niets bepaald. Dit houdt in dat een dergelijke regeling met de werkgever moet worden afgesproken. Of er in het geval van Joop sprake is van een gunstige regeling, valt niet zomaar te zeggen. Dit is afhankelijk van zijn persoonlijke en financiële situatie. Desgewenst kan de AOb helpen met het toetsen van dit soort afspraken.


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.