• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur A. Jager 
  • Opinie

 

Onderwijs moet stoppen met doorjakkeren in crisistijd

Intern begeleider Annelie Jager pleit ervoor leerlingen een jaar extra onderwijs te gunnen om de leerachterstand door corona in te lopen. Zo ontstaat in het onderwijs ruimte voor verwerking van de soms pittige levenslessen van de crisis.

Als leerkracht en intern begeleider in het primair onderwijs maak ik me zorgen. In de media hoor en lees ik steeds weer over verlies van zicht op schoolprestaties en over toenemende kansenongelijkheid. Leerachterstanden worden geschetst als onvermijdelijk, worden benoemd als problematisch en lastig te repareren. Social media, tv en kranten spuien berichten over gebrekkige ondersteuningsmogelijkheden, met name in de zogenoemde kansarme gezinnen, over overvolle noodopvangen in de scholen, over ouders die werk en afstandsonderwijs niet kunnen combineren of over kwetsbare kinderen die grote risico’s lopen. Scholen moeten deze achterstanden, volgens de publieke opinie en Haagse ministers, ook zo snel mogelijk zien weg te werken.

Beeldvorming
Ik ben niet in de eerste plaats bezorgd over achterstanden zelf, maar vooral over de beeldvorming in de media en de invloed daarvan op ouders en leerkrachten. Het lijkt, meer en meer, een self-fulfilling prophecy te worden. In het belang van onze kinderen moet, en kan dat ook, anders.
Stel er dreigt gevaar op je weg. Doorgaans rem je dan direct af en schakelt je automatisch terug naar een lagere, veiligere versnelling. Zo kun je, in die vertraging, de situatie overzien. Deze handelswijze wens ik eenieder toe in de blik op het primair onderwijs in deze lockdown en erna. Ik zie nu meer het beeld van doorjakkeren onder invloed van een toenemende paniek over de gevolgen voor het leren van kinderen. Wat mij betreft is dit een te negatieve blik, aangewakkerd door de voortdurende subjectieve discussie erover in alle vormen van media.
Natuurlijk lopen kinderen, nu we ons bevinden in die lagere, veilige versnelling, zeer wel mogelijk een vertraging in leren op. De vraag is of we die, als we weer kunnen ‘doorschakelen’, met ‘gas op de plank’ moeten willen repareren. Het is namelijk geen individuele leerachterstand maar een collectieve leervertraging. Er zijn echter waardevolle, wijze en soms ook pittige levenslessen voor terug gekomen.
Dit vraagt wat mij betreft om een stukje omdenken. Dus bij deze een kleine poging: Durf elk kind in Nederland een jaartje extra te gunnen voor verwerking en onderwijs en hun leervertraging zal vast smelten als sneeuw voor de zon. En laten we verder elk kind in Nederland, ook eens, een ‘lease’ laptop geven. Nu om het onderwijs op afstand, maar wel binnen de mogelijkheden thuis, vorm te kunnen geven.

Gezinservaringen
Laten we ook per direct stoppen met ouders over de kling te jagen, met onze verplichtende leerpakketten. Heb vertrouwen door ze enkel ondersteunende mogelijkheden in de leerontwikkeling aan te reiken. Laten we ouders nu juist stimuleren om samen echte en warme gezinservaringen te creëren. En laten we, wanneer het weer met zekerheid veilig kan, het basisonderwijs gewoon weer opstarten en wel daar waar we zijn gebleven. Kortom laten we, tijdens deze pandemie, ervaringen creëren waarin we het positieve kunnen blijven zien. Het is een kwestie van anders kijken en van anders vasthouden. Het maken van een beredeneerde keuze in je eigen mindset. Een persoonlijke keuze die zomaar eens verstrekkende positieve gevolgen kan gaan hebben voor onze kinderen.

Annelie Jager werkt als leerkracht en intern begeleider primair onderwijs op openbare basisschool de Sprenge in Emst.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.