• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur E. Stolk 
  • Column

 

Wederopbouw

Je doet de geschiedenis tekort als je de coronacrisis vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog. Maar ik durf te stellen dat Nederland sindsdien zelden zo zwaar is getest.
De Watersnoodramp van 1953 had een enorme impact. Verder is het in ons land grofweg gewoon eb en vloed geweest, met af en toe springtij of een onweersbui. Als de coronapandemie straks voorbij is, doemt al snel de vraag op hoe we de scherven bijeen gaan vegen. Het is nu lastig te overzien, maar we krijgen een hoop werk te verstouwen.
Kijk je naar eerdere crises - zoals de Watersnoodramp - dan zie je dat Nederland in reactie op de ravage van start ging met de Deltawerken. De kennis die daarbij werd opgedaan, bezorgde Nederland op dit punt wereldfaam.
De Deltawerken waren een kostbaar project in een land in wederopbouw. Zorg en onderwijs waren min of meer opnieuw begonnen. Dat werk werd voortgezet ondanks de mega-investeringen in de strijd tegen het water.
In de situatie van het onderwijs is nu ook een deltaplan nodig. Dat zeggen wij als AOb al langere tijd en de coronasituatie heeft de urgentie alleen maar versterkt. Investeer in onderwijs, dan investeer je in de toekomst. En laten onze politieke leiders daarbij kijken naar het verleden en daarvan leren.
Want Den Haag is de afgelopen periode niet begonnen aan een structurele aanpak van de problemen in het onderwijs. En door de pandemie is de urgentie alleen maar toegenomen om een antwoord te vinden op het lerarentekort en de hoge werkdruk.
Dat gaat een flinke bak met geld kosten. In een tijd waarin het Rijk al diep het in rood gaat. Maar we weten ook dat een investering in het onderwijs winst oplevert voor onze kennissamenleving en voor de toekomst van alle kinderen.
Dus: Stem in maart voor goed onderwijs.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.