• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur . Overige 
  • Aan de telefoon

 

Oproep kandidaten Groepsbestuur Postactieven AOb

Tijdens de vergadering van de Groepsraad postactieven van 27 mei 2021 zullen er verkiezingen gehouden worden, omdat er drie bestuursleden reglementair aftreden en herkiesbaar zijn.
In verband met de spreiding over het land roept het Groepsbestuur Postactieven post actieve leden uit de rayons Noord, Oost, Zuid en Zuidwest op zich als kandidaat te melden.
Het bestuur van de groep Postactieven van de AOb heeft als taak het beleid van de groep te sturen en na besluitvorming in de groepsraad uit te voeren. Het beleid is gericht op de zaken die postactieven aangaan op het gebied van onder andere inkomen, wonen en zorg.


Functie
De functie van het bestuurslid houdt in het voorbereiden van en actief deelnemen aan vergaderingen groepsbestuur, groepsraad en regionale bijeenkomsten waaronder de Voorbereidende Algemene Vergaderingen. De meeste vergaderingen worden gehouden in het hoofdkantoor van de AOb te Utrecht en vinden ongeveer tien keer per jaar plaats. Reiskosten worden vergoed.
En taak geldt voor elk bestuurslid en dat is het activeren en aansturen van lokaal actieve groepen van de AOb. Dit betekent contact binnen het rayon onderhouden en waar aanwezig met vakbondshuizen. Vaak wordt men ook weer actief in de sectorraad in de sector waarin men gewerkt heeft. Andere taken binnen het bestuur zijn die van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, penningmeester, afvaardiging naar sectorraden en redactie van de digitale nieuwsbrief.

Zittingsduur
Bestuursleden hebben een zittingsduur van vier jaar, met in achtneming van een rooster van aftreden om de twee jaar. Onderdeel van de procedure is een voorafgaand gesprek met twee leden van het bestuur.

Verdere informatie over de vacatures is in te winnen bij de hoofdbestuurder namens de postactieven Hans Nieuwkerk of via Facebook-groep postactieven. Aanmelden uiterlijk tot zes weken na het publiceren van de vacature in dit Onderwijsblad, eveneens bij Hans Nieuwkerk (HNieuwkerk@aob.nl).

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.