• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur K. de Weert 
  • Verkiezingen 2021

 

Onderwijspersoneel stemt voor vrijheid en eerlijke kansen


GroenLinks en de PvdA zijn de populairste partijen onder AOb-leden. Zes onderwijscollega’s vertellen het Onderwijsblad wat ze op 17 maart gaan stemmen en waarom. Hart voor alle lagen van de samenleving Daniëlle Balvert, leerkracht in groep groep 7/8 van basisschool Anoldus van Os in Benthuizen. Stemt SP “Ik ben erg links opgevoed en mijn partner is ook een socialist. Wij vinden dat een land geregeerd moet worden door een sterke overheid met hart voor alle lagen van de samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Daar staat de SP voor. Sterkere schouders kunnen meer dragen. Als de SP aan de macht komt, dragen mijn partner en ik als tweeverdieners meer af. Dat vind ik niet erg, want er moet een goed systeem komen voor mensen die het minder hebben. Zo’n systeem begint bij zorg en onderwijs. De SP wil af van de toetscultuur en is voor een basisbeurs. Ik sta open voor andere standpunten, anders word je star. Maar ik ben absoluut geen liberaal; de privatisering van de zorg en de NS en passend onderwijs zijn allemaal voorbeelden waarbij de onderkant van de samenleving vergeten wordt. Dat past niet bij mijn socialistische hart.” ‘Je moet jezelf kunnen ontplooien’ Jeroen Kolster, docent maatschappijleer op het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel. Stemt VVD “Vrijheid vind ik één van de belangrijkste fundamenten van onze samenleving. De vrijheid om, binnen de kaders van de wet, te doen en laten wat je wilt, mits niemand daar last van heeft. De VVD heeft vrijheid hoger staan dan andere partijen. Daarom ben ik er op mijn achttiende lid van geworden en inmiddels ben ik raadslid in Capelle aan den IJssel. Als kind had ik de wind mee. Er was genoeg geld om op vakantie te gaan en mijn studie werd betaald, dus kon ik me volledig focussen op mijn ontwikkeling. Dat gun ik iedereen. In welk gezin je ook wordt geboren, je moet jezelf kunnen ontplooien om daarmee later een boterham te verdienen. Als een leerling bijvoorbeeld goed is in fotografie, wat let hem om nu al een klein bedrijfje te beginnen. Vrijheid is wat mogelijk is, zonder belemmeringen en bemoeienis vanuit de overheid.” ‘Ik wil een socialere maatschappij’ René Timmer, leerkracht in de bovenbouw van het Montessori Arcade in Utrecht. Stemt zwevend, links “Het wisselt op welke partij ik stem, maar het is vrijwel altijd gematigd links zoals PvdA of GroenLinks. Als ik de stemwijzer invul, komt daar meestal ChristenUnie uit, maar hun visie op abortus en het christelijke deel ik niet. Scholen met een religie, zoals christelijke of islamitische scholen, vind ik niet wenselijk. Religie is privé. Alle kinderen rekenen hetzelfde, daar heb je geen God voor nodig. Wat ik dan wel stem? Ik wil graag een socialere maatschappij. Een aantal VVD-kabinetten heeft ons land er niet leuker op gemaakt. Er moet in ieder geval meer geld naar het onderwijs en er zijn maar heel weinig partijen die daar veel geld voor vrij maken. De VVD hoort daar niet bij, PvdA en D66 wel. Als ik verder kijk naar hun standpunten, bijvoorbeeld over grote klassen, doorgroeimogelijkheden en salarisperspectief, dan neig ik naar PvdA.” Geef de mensen in het veld het vertrouwen Suzan Kleyn, docent Nederlands op het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem. Stemt D66 “Bij het kiezen van een partij kijk ik vooral naar de standpunten over onderwijs. Dat is niet zo gek, als je er al je hele leven in zit. Ik kom vrijwel altijd uit op D66, bij uitstek de partij voor het onderwijs. Met bijna alles uit het partijprogramma ben ik het eens. Geef de mensen in het veld het vertrouwen dat ze weten wat ze doen, zegt D66. Dat vind ik heel belangrijk, want docenten worden soms gek van alle regels. We moeten bijvoorbeeld zoveel noteren in allerlei systemen dat ik me regelmatig een administrateur voel. Daar heb ik niet voor gekozen. Ik wil de kinderen echt zien, niet zoveel achter mijn computer zitten. Naast het verminderen van regels wil D66 een ander studiebeursstelsel, een maatwerkdiploma, financiering van geesteswetenschappen en sociale studies die dreigen te verdwijnen, gratis kinderopvang en bso, ze willen dat kinderen kunnen stapelen en ze zijn voor kleinere klassen. Daar ben ik allemaal heel erg voor.” ‘Jeugdzorg is hier in Alphen problematisch’ Willem van Ouwerkerk, directeur van de Groene Hart Praktijkschool in Alphen aan den Rijn. Stemt ChristenUnie “De ChristenUnie is een kleine partij met oog voor detail en een sterke binding met de achterban. Zelfs in die mate dat ik Tweede Kamerlid Eppo Bruins persoonlijk ken, via de kerk. Die verbinding is heel makkelijk, want als ik iets met het praktijkonderwijs wil, bel ik Eppo. De CU is een van de weinige partijen die praktijkonderwijs sterk naar voren haalt. Zo zorgde Bruins voor het wetsvoorstel Schooldiploma Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs en jeugdzorg zijn voor mij de belangrijkste redenen om op de CU te stemmen en daarnaast mijn verbinding met de partij. Ook lokaal, in de gemeenteraad, heb ik sterke lijntjes. De jeugdzorg is hier in Alphen bijvoorbeeld best problematisch en moet opnieuw ingekocht worden. Daar mag ik over meepraten met de fractie van de CU. Er is teveel verschoven van jeugdzorg naar scholen, daar moet echt iets aan gedaan worden.” Strijd tegen ongelijkheid Hermien Miltenburg (67), oudervoorlichter bij Wageningen University & Research. Stemt PvdA “Ik kies voor de PvdA, omdat het verschil tussen praktisch en hoger opgeleiden groter wordt. De partij heeft het hoog in het vaandel staan om mensen gelijke kansen te geven en dat vind ik ontzettend belangrijk. Het is mijn motivatie voor het werk dat ik nu doe. Als oudervoorlichter zie ik dat er op middelbare scholen weinig aandacht is voor goede toekomstvoorlichting. Veel ouders weten daarin hun weg niet te vinden, zeker als ze laaggeletterd zijn. Ik help hen daarbij. Mijn vader kon niet lezen en schrijven. Ik weet hoe moeilijk het is om dan toch je opleiding te krijgen. Mij lukte dat en ik gun het ieder kind. Daarom vecht ik met hart en ziel tegen het feit dat kinderen van mensen die praktisch opgeleid zijn minder kansen hebben. Dat begint al op de basisschool. Strijden tegen deze ongelijkheid doe ik in mijn werk en in mijn politieke keuze.”


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.