• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Wet moet onbereikbaarheid beschermen

Het recht op onbereikbaarheid buiten werktijd moet wettelijk worden vastgelegd. Dat beoogt oppositiepartij PvdA met een wetsvoorstel.

Door werknemers het wettelijke recht te geven om in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn, hoopt de PvdA de druk en de gevolgen van permanente bereikbaarheid tegen te gaan. Het wetsvoorstel, van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, houdt in dat werkgevers met werknemers afspraken maken over hun bereikbaarheid buiten werktijd en deze vastleggen.
“Door de digitalisering vervaagt de grens tussen privé en werk, zeker nu we vanwege corona veel thuiswerken”, vertelt Van Dijk. “Maar als je onvoldoende rust neemt, dan brand je een keer op. De ziekteverzuimcijfers zeggen wat dat betreft genoeg. Een wet dwingt je om goede afspraken te maken over je bereikbaarheid buiten werktijd.”

Taboe
Daar ligt een taboe, omdat werkstress nog vaak gezien wordt als een persoonlijk probleem. “De een vindt het namelijk heerlijk om ’s avonds mails te beantwoorden”, zegt Van Dijk. “En dat is prima, maar een ander kan daar helemaal in vastlopen. Het is goed om het gesprek daarover te voeren en afspraken te maken, zodat je weet wat je van elkaar kunt verwachten.”

Peiling
Uit een peiling van de AOb over het wetsvoorstel, waaraan zeshonderd mensen deelnamen, blijkt dat verreweg de meesten dagelijks buiten werktijd hun mail of app checken. Meer dan de helft reageert daar ook op. Als belangrijkste reden om toch te kijken en te reageren, wordt de verwachting van anderen genoemd. Opvallend is dat driekwart aangeeft, dat deze verwachting niet als zodanig is uitgesproken. Duidelijke afspraken over dit thema zouden volgens de meesten respondenten dan ook helpen. Bij driekwart is de bereikbaarheid buiten werktijd echter geen onderwerp van gesprek op school.

Ervaringen
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, meent Kim van Strien, docent Frans en AOb-hoofdbestuurder voor het voortgezet onderwijs. “Als personeelslid moet je zelf je grens aangeven en de mails of appjes niet lezen als je dat niet wilt, maar aan de andere kant moet je hierover met elkaar op school duidelijke afspraken maken. Een wet kan ervoor zorgen dat dat ook gebeurt.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.