• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

AOb-debat afgelast

Naar aanleiding van grote bezwaren onder (kader)leden over de deelnemers, heeft het hoofdbestuur van de AOb besloten een debat op 16 februari jongstleden af te gelasten. Het programma van de PVV neemt volgens het hoofdbestuur dermate afstand van alles waar de AOb in missie en visie voor staat dat het hoofdbestuur genoodzaakt is de uitnodiging aan de partij in te trekken. Dit zou dermate impact hebben op de inhoud van het debat dat afgelasten de enige optie was.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.