• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Eindexamens gaan door

De eindexamens gaan door, in alle vakken. Examenkandidaten mogen wel een extra onvoldoende halen, zij het niet in een kernvak.
Dat heeft minister Arie Slob van onderwijs vorige maand bekendgemaakt. Slob wilde de examens graag overeind houden, maar er was ook weerstand. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren pleitte ervoor alleen examens af te nemen in de kernvakken. De meningen van docenten van examenklassen over het onderwerp zijn sterk verdeeld, zo bleek uit een enquête die de AOb vorige maand afnam.

Middenweg
De minister heeft uiteindelijk voor een middenweg gekozen. Zoals al eerder bekend werd gemaakt worden er voor de examens drie tijdvakken ingeruimd: een eerste en een tweede tijdvak voor de examens en een derde voor de herkansingen. Nieuw is dat de leerlingen een extra onvoldoende mogen halen, zij het niet een kernvak (dus Nederlands, Engels en wiskunde).
“Ik snap dat het voor de minister een hele puzzel was”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “De meningen over de opzet van de eindexamens in dit coronajaar lopen zo ver uiteen, dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Dat bleek ook heel duidelijk uit de enquête onder onze leden.”

Compensatie
Door de examens nu over drie tijdvakken te spreiden, duren ze wel langer en bestaat de kans dat het nakijken doorloopt tot in de zomervakantie. Vooral in regio Noord, waar die vakantie dit jaar als eerste begint. “Als docenten in de vakantieperiode moeten doorwerken, moeten ze daarvoor wel ruimhartig worden gecompenseerd”, zegt De Moel. “Daar gaan we uiteraard bij de minister op aandringen.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.