• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Forse groei in aantal pabo-studenten


Het aantal eerstejaars pabo-studenten is dit collegejaar 32 procent groter en ook de instroom bij de tweedegraads lerarenopleidingen groeide. Alleen de educatieve masteropleidingen in het hbo blijven wat achter. Nu alle inschrijvingen in het hoger onderwijs officieel zijn geteld, blijkt dat de hogescholen dit collegejaar jaar bijna 125 duizend eerstejaars studenten hebben verwelkomd: 10 procent meer dan het jaar daarvoor. Volgens een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen is de stijging te verklaren doordat er meer havisten zijn geslaagd, minder studenten een tussenjaar doen en doordat mbo’ers voorwaardelijk zijn toegelaten. Op de pabo’s zijn 6.849 studenten aan het eerste jaar begonnen, 1.648 meer dan vorig jaar. Voor een deel ligt dat aan de voorwaardelijke toelating van scholieren die vanwege de coronacrisis hun diploma nog niet op zak hadden of de pabo-kennistoets nog niet konden afleggen. Ook de tweedegraadsopleidingen zitten in de lift: ze gaan van 4.362 eerstejaars naar 4.755 (9 procent). De instroom bij de eerstegraads lerarenopleidingen in het hbo daalde met 8 procent: van 606 naar 556.


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.