• blad nr 3
  • 1-3-2021
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Commentaar

 

Beloofd


Naast corona viel in het Onderwijsblad het afgelopen jaar aan nog een thema niet te ontkomen: kleinere klassen. ‘Leve de kleine klas’ jubelden we in juli op de cover, want de halve klassen van voor de zomer waren voor onderwijspersoneel een verademing. In november inventariseerden we onderzoek dat aantoont dat kleinere klassen leraren gelukkig maken en betere leerprestaties opleveren. Geld dat ervoor bedoeld was, verdween jarenlang in een lumpsumput.In januari interviewden we Peter Blatchford, een Brit die uit jarenlang onderzoek het onontkoombare concludeert: in een kleine klas heeft een leraar meer tijd en aandacht voor leerlingen. En passant kwam de klassenverkleining aan bod als een oplossing voor leerachterstanden, leeshaat, stress en werkdruk. En oh ja, dankzij meer dan 46 duizend ondertekenaars voor een AOb-petitie is het onderwerp verplicht agendapunt in de Tweede Kamer.De politiek staat te springen, of in elk geval een deel ervan, zo blijkt uit onze interviews van de afgelopen maanden met lijsttrekkers uit linkse hoek. ‘Met stip op één geef ik prioriteit aan kleine klassen’, zei Jesse Klaver in december. Sigrid Kaag noemde de maximum klassengrootte van 21 die de AOb nastreeft in januari ‘heel verstandig’. In dit nummer doet Lilianne Ploumen er een schepje bovenop. Kleine klassen komen er als het aan de PvdA ligt, al kost dat alleen in het primair onderwijs al een miljard.  Onze verkiezingsenquête maakt duidelijk dat het thema klassenverkleining bij AOb-leden met afstand bovenaan staat als belangrijkste uitgangspunt voor onderwijsverbetering. Gaat het ervan komen? Natuurlijk niet, mag de cynicus zeggen. Als slachtoffer van valse politieke beloften scoort geen sector slechter dan het onderwijs. Aldus econoom Wimar Bolhuis van de Universiteit Leiden.Maar de optimist ziet dat die beloften van veel partijen dit keer wel heel helder zijn. Zo duidelijk dat het onmogelijk lijkt er straks op terug te komen. De redactie van het Onderwijsblad belooft in elk geval het thema niet los te laten. {streamer}Gaat het ervan komen? Natuurlijk niet, mag de cynicus zeggen 


Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.