• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Beter taakbeleid geeft minder gedoe

Naast lesgeven, komen er nog veel andere taken op het bord van docenten terecht. “Een bron van gedoe”, weet rayonbestuurder Philippe Abbing. De AOb heeft richtlijnen en aandachtspunten voor taakbeleid op papier gezet.

Veel gedoe?
“Dat kun je wel stellen. In het onderwijs gaat het heel vaak over werkdruk. Dat heeft alles te maken met lessen en taken. Vaak is onduidelijk wat een bijkomende taak precies is.”

Geef eens een voorbeeld?
“Leerlingen die in een grote groep zelfstandig in de bibliotheek opdrachten uitvoeren. Ik weet van een directie die dat liever liet begeleiden door één of twee onderwijsondersteuners, dat is goedkoper. De docenten vonden dat docentenwerk. Een goed op papier gezet taakbeleid geeft houvast in deze discussie.”

Is dat zo?
“Zoals hoofdbestuurder Kim van Strien het zegt: Taakbeleid is en blijft een lastig onderwerp. De AOb wil daarom graag behulpzaam zijn met een nieuwe brochure voor het voortgezet onderwijs met richtlijnen en aandachtspunten bij het op papier zetten voor het beleid. Zodat je daar met je directie een beter gesprek over krijgt.”

Bestonden er nog geen AOb-richtlijnen?
“Jawel, een brochure uit 2017 gericht op de personeelsgeleding van de medezeggenschapraden op scholen. Die is nu geactualiseerd en ook wat prettiger leesbaar gemaakt. We merkten de afgelopen jaren dat individuele docenten ook steeds vaker met vragen over het taakbeleid bij ons aanklopten.”

Is het zo beroerd geregeld op scholen?
“Het is heel divers. Er zijn scholen waar de bijkomende taken bij wijze van spreken als vanzelf worden verdeeld omdat er altijd wel iemand zijn hand opsteekt. Maar dat zijn de uitzonderingen naar mijn idee. Bij de AOb krijgen we veelal met scholen te maken waar dingen minder goed lopen. Ik ken ook een voorbeeld van een school waar echt helemaal geen taakbeleid op papier stond. Dat leidde uiteindelijk tot structurele problemen bij de taakinzet. Met goed beleid kun je dit soort problemen voor blijven.”

Word je af en toe niet moe van dat geklaag over werkdruk?
“Er is op scholen vaak echt hoge werkdruk. Wij zijn als bond in het geheel niet tegen hard werken, de meeste mensen hebben een beetje drukte op het werk eigenlijk ook nodig. Dat houd je ook scherp. Dit verhaal over taakbeleid zie ik dan ook beslist niet als een klaagzang. Nu zien wij dat het taakbeleid te vaak een speeltje is van directies en besturen. Terwijl wij graag zien dat docenten daarin meer in de melk te brokkelen krijgen. Dat heeft te maken met een professionele werkcultuur op scholen, dat je met elkaar in gesprek bent over de keuzes en de verdeling van werk. Dit willen we stimuleren met flyers die onze consulenten mee zullen nemen naar de scholen. En natuurlijk met onze nieuwe brochure die nu enkele weken online staat. Allemaal bedoeld om het gesprek te stimuleren en een goede richting te geven.”

Je vindt de brochure op aob.nl > menu > cao voortgezet onderwijs, scroll naar beneden, naar ‘downloads’

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.