• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Informatie en advies

 

Cao-onderhandelingen gaan in januari door

Op 1 januari liepen vijf onderwijs-cao’s af. Die van het primair, voortgezet en het hoger beroepsonderwijs. En de cao’s van de universiteiten en onderzoeksinstellingen. De voorwaarden van de huidige cao’s blijven gelden.

“Door de coronacrisis, onzekerheid over financiering en de gestegen pensioenpremie hebben we helaas nog geen nieuwe afspraken kunnen maken voor de langere termijn”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.
In alle onderwijssectoren zijn de cao-gesprekken vanaf januari verder gegaan. Vast staat dat het geen eenvoudige cao-ronde is deze keer, legt Van der Zweep uit. “De hogere pensioenpremie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de pensioenkosten stijgen. Dat zet druk op de ruimte die er is voor salarisverhoging. Maar ook de coronacrisis drukt haar stempel.”
In het hoger onderwijs vragen instellingen zich daarnaast af of ze wel gecompenseerd gaan worden voor de grotere studentaantallen. Van der Zweep: “Terwijl de inzet van de AOb juist vraagt om investeringen, onder andere in het verlagen van de werkdruk, coronamaatregelen en een fatsoenlijke loonsverhoging.”
De AOb koos er bewust voor de cao’s die op 1 januari afliepen niet op te zeggen. Daarmee worden de bestaande afspraken verlengd en blijven werknemers beschermd onder de voorwaarden van de huidige cao’s.
Cao’s die niet worden opgezegd blijven doorgaans een jaar van kracht, tenzij anders afgesproken. In het hbo duurt de ‘stilzwijgende verlenging’ tot uiterlijk 1 oktober 2021. Voor het primair en voortgezet onderwijs geldt de reguliere twaalf maanden.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.