• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Werkdruk torenhoog

Op verzoek van de vereniging van universiteiten VSNU zijn onderzoekers van het ministerie van Binnenlandse Zaken dieper in een dataset van medewerkerstevredenheidsonderzoek in de publieke sector gedoken. Ze zagen dat bijna twee derde van het personeel aan universiteiten, universitaire medische centra en hogescholen een hoge of zeer hoge werkdruk ervaart. Docenten en wetenschappers hebben er meer last van dan het ondersteunend personeel, met 72 en 52 procent. Eén op de drie wetenschappers voelt zich aan het eind van een werkdag ‘volledig uitgeput’. Leidinggevenden ervaren vaker een hoge werkdruk dan medewerkers zonder managementtaken.
Bij het wetenschappelijk personeel zagen de onderzoekers een duidelijk patroon: hoe ouder iemand is, des te hoger de ervaren werkdruk. Dat geldt vooral voor de groep 45 tot 55-jarigen: zo’n 80 procent van hen heeft het zwaar.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.