• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Versoepeling bsa

Gezien de coronacrisis kiezen de veertien universiteiten er toch voor om de norm voor het bindend studieadvies dit collegejaar generiek te verlagen met 10 à 15 procent. De afzonderlijke universiteiten maken hun eigen uitwerking van dit besluit binnenkort bekend. De eerstejaars hoeven hoe dan ook minder studiepunten af te ronden om door te kunnen stromen naar het volgende studiejaar.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.