• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Kwaliteitskeuring op pauze

Sommige opleidingen van universiteiten en hogescholen krijgen een jaar uitstel van de verplichte kwaliteitskeuring van hun onderwijs. Normaal gesproken moeten opleidingen elke zes jaar aan accreditatieorganisatie NVAO laten zien dat ze hun kwaliteit op orde hebben. Maar het ministerie en de instellingen zijn bang dat de werkdruk in deze tijd te hoog oploopt als docenten en managers ook nog eens de accreditatie moeten voorbereiden. Dus komt er uitstel.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.