• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Personeel geeft veel fysiek les, kwart voelt zich onveilig

Ondanks de lockdown geven veel leraren nog steeds fysiek les op school. Bijvoorbeeld aan examenklassen of kwetsbare leerlingen. Docenten en ondersteuners voelen zich daarbij vaak onveilig.

Dat blijkt uit een enquête die in januari werd gehouden onder bijna 15 duizend AOb-leden. In het basisonderwijs blijkt 30 procent van de leraren nog naar school te komen. Vooral om les te geven aan kwetsbare leerlingen, al dan niet in combinatie met online les, of om noodopvang te verzorgen voor leerlingen van ouders in een cruciaal beroep.
In het voortgezet onderwijs ligt dat percentage nog hoger: hier komt zo’n 55 procent van de docenten nog naar school. Om les te geven aan eindexamenleerlingen, om praktijklessen te verzorgen of om les te geven aan kwetsbare leerlingen. In beide onderwijssectoren komen de meeste ondersteuners ook nog naar school. Uit de enquête blijkt dat veel personeelsleden zich daarbij onveilig voelen. In het hele onderwijs voelt grofweg de helft van de leraren zich ‘enigszins veilig’ en een kwart ronduit ‘onveilig’. Bij de ondersteuners zijn deze percentages vergelijkbaar.
Leraren en ondersteuners die zich onveilig voelen, bijvoorbeeld doordat ze regelmatig met groepen leerlingen te maken krijgen, adviseert de AOb hierover een officiële melding in te dienen bij hun bestuur. Dat heet formeel een ‘melding van een gevaarlijke situatie’, volgens de Arbowet. Die formele melding kan de werkgevers aanjagen om een ander beleid te gaan voeren bijvoorbeeld om groepen leerlingen te verkleinen of verder te spreiden.

Vaccineren
Uit de enquête blijkt tenslotte dat twee derde van het onderwijspersoneel zich zeker wil laten vaccineren. Een deel weet het nog niet en 5 procent bedankt er voor. Er is wel een duidelijk verschil tussen leeftijdscategorieën: hoe ouder, hoe hoger de bereidheid tot vaccinatie.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.