• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Nog steeds veel te weinig mbo-docenten in LC

Uit onderzoek van Oberon blijkt dat het slechts 10 van de 26 onderzochte mbo-instellingen lukt om het beoogde aantal docenten in salarisschaal LC te krijgen.

Daags voor het vallen van het kabinet zei minister Ingrid van Engelshoven ‘zeer ontevreden’ te zijn met de resultaten van de ‘regeling salarismix’. Zo heet de constructie waardoor roc’s in de Randstad geld ontvangen voor een hogere inschaling en een lagere werkdruk van docenten.
Jaarlijks krijgen de 26 mbo-instellingen in de Randstadregio’s samen bijna 50 miljoen euro extra om het leraarsberoep in het mbo aantrekkelijker te maken. Dat was nodig omdat met name in de Randstad lerarentekorten dreigden. Afspraken en het geld hiervoor vloeien voort uit het convenant Leerkracht uit 2008. In opdracht van het ministerie probeerde onderzoeksbureau Oberon te achterhalen of de investering haar doel heeft bereikt.
Of met het geld werkdruk wordt verlaagd, valt voor de onderzoekers niet te achterhalen. Daarmee is 25 procent van het budget ontraceerbaar. De overige 75 procent van de regeling is voor hogere inschaling bedoeld. Maar ook promotie van docenten naar schaal LD een ander doel van de investering, heeft Oberon niet kunnen onderzoeken. Dit omdat de helft van de mbo-instellingen medewerkers in schaal LD plaatst die weinig tot niet lesgeven, aldus de onderzoekers. Denk aan teamleiders, managers en begeleiders. ‘Dat zorgt voor een vertekening van de cijfers over het aantal LD-docenten’, schrijft Oberon.

Zonnig
Tien jaar na het convenant Leerkracht Oberon rekent met cijfers uit 2018 is het aandeel docenten in schaal lc op een mbo-instelling in de Randstad gemiddeld toegenomen van 37 procent naar 47 procent. De onderlinge verschillen zijn groot. In totaal hebben slechts 10 van de 26 mbo-instellingen het beoogde doel behaald, of komen ze in de buurt van de afspraken die ze in 2009 met het ministerie van Onderwijs hebben gemaakt.
In 2014 zag het er even zonniger uit. Toen haalden 15 van de 26 instellingen hun doel voor wat betreft het aandeel docenten in schaal LC, of ze kwamen dichtbij. Maar na dat jaar is de aandacht voor het onderwerp verslapt, concludeert Oberon. Zelfs zodanig dat een deel van de geboekte vooruitgang van voor 2014 verloren is gegaan.
AOb-bestuurder Tamar van Gelder: “Er vindt downgrading plaats.” In de cao van 2020 staan afspraken voor nieuwe mogelijkheden rond het carrièreperspectief. “LC zou de spilfunctie van een docent in het mbo moeten zijn. De omvangrijke opdracht van het opleiden van studenten in het mbo verdient dat.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.