• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Dit jaar geen verlaging van ABP-pensioenen

Het ABP het pensioenfonds waar onderwijspersoneel bij aangesloten is, hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen.
“Daar ben ik heel tevreden over”, reageert AOb-pensioendeskundige Roelf van der Ploeg. “Het brutobedrag dat gepensioneerden ontvangen verandert dit jaar niet.” Door veranderingen van de belastingregels in 2021 kan het pensioenbedrag toch iets lager uitvallen dan vorig jaar. Van der Ploeg heeft voor verschillende situaties zitten rekenen en komt tot de conclusie dat het netto pensioenbedrag voor hoge aanvullende pensioenen in sommige gevallen iets lager uitvalt, maar dat de meeste gepensioneerden ook netto meer op hun rekening gestort zullen krijgen. “De verschillen ten opzichte van vorig jaar zijn niet groot. Gepensioneerden zijn al jarenlang niet gecompenseerd voor stijgende prijzen en deze kleine belastingmeevaller is absoluut niet genoeg om dat te compenseren.”
Werkenden betalen dit jaar meer pensioenpremie, maar ontvangen door de veranderende belastingregels toch een iets hoger nettoloon.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.