• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Onderzoek naar misleiding bij onderwijsgigant NCOI

De Onderwijsinspectie onderzoekt of private onderwijsinstelling NCOI onjuiste informatie heeft gegeven over de waarde van haar diploma’s voor hoger onderwijs.

De vraag is of NCOI potentiële studenten misleidt door termen als hbo-diploma en hbo-niveau te gebruiken voor niet-geaccrediteerde opleidingen. “Dat kan tot verwarring leiden en is niet wenselijk”, aldus de inspectie.
NCOI, verreweg de grootste aanbieder van volwassenenonderwijs, stelt in (online) opleidingsbrochures dat studenten voor korte programma’s ‘op hbo-niveau’ een ‘diploma hbo van hogeschool NCOI’ krijgen, terwijl dit geen officieel geaccrediteerd hbo-diploma is. Dat termen als ‘hbo-diploma’ niet wettelijk beschermd zijn, leidt volgens de inspectie tot ongewenste situaties en een ‘grijs gebied’ waarin studenten kunnen worden misleid. “Dit vraagt om verduidelijking in de wet, zodat ook over bijvoorbeeld de begrippen hbo en hbo-diploma geen discussie meer kan ontstaan”, aldus een woordvoerder van de inspectie.
De inspectie reageert op vragen van onderzoeksplatform Investico naar mogelijke misleiding door de onderwijsgigant NCOI.

Lees ook het artikel ‘Lopendebandwerk en misleiding’ van Investico in dit nummer.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.