• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Boe noch ba

Je kunt nog zo je best doen taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren, maar als er thuis onvoldoende interactie is, is het roeien tegen de stroom in. Het artikel ‘Ouders leggen de taalbasis, dus lok ze uit hun schulp’ (pagina 54) beschrijft dat sommige veelal laagopgeleide ouders amper interactie hebben met hun kind. Een onwenselijke situatie die promovenda Martine van der Pluijm bestrijdt door ouders de klas in te halen en hen daar handvatten te geven om het gesprek aan te gaan met hun kind.
Dit klinkt misschien paternaliserend. De hoogopgeleide leerkracht die de laagopgeleide ouder leert hoe hij praat met zijn eigen kind. Maar ik weet uit eigen ervaring dat niet elke ouder hoog- of laagopgeleid de juiste tools heeft. Ik had ze namelijk zelf niet. Toen mijn jongste zoon twee jaar was, ging hij naar een vroegbehandelingsgroep voor peuters met een vermoedelijke taalontwikkelingsstoornis: hij zei geen boe of ba. Wij kregen ook begeleiding. We volgden met heel diverse ouders een cursus waarin we regelmatig gefilmd werden in interactie met ons kind. Die beelden werden in de groep besproken. Van politiek commentator tot lopende band-taartenmaker: we bakten er allen weinig van. Terugkijkend naar die filmpjes zie ik mezelf een boekje lezen, op de manier die ik goed vind, dus van voor naar achter, van links naar rechts. Als mijn zoontje terug wil bladeren om heel misschien een voorafgaand plaatje te bespreken, wil ik dóór. Ik heb echt een cursus nodig gehad om te ontdekken dat ik elke kans op interactie moest grijpen, in de hoop dat het taal ontlokte. In mijn geval betekende dat bijvoorbeeld niet meer voorlezen uit verantwoorde boekjes, maar bladeren door slecht vertaalde Bob de Bouwer-prutlectuur. Of niet langer blokkentorens bouwen, maar vooral omver gooien (‘Kijk, de toren valt, haha’).
Als je als leerkracht op een respectvolle wijze de onmacht bij ouders weet te verkleinen, kun je ver komen met leerlingen. Ouders moeten de klas in om ze dat te leren, is Van der Pluijms strategie. Helaas zit dat er al een tijd niet in. Hopelijk kunnen alle ouders hoog- en laagopgeleid binnenkort weer mee de klas in.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.