• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Kandidaten hoofdbestuurder po stellen zich voor

Er is een vacature onbezoldigd hoofdbestuurder voor de sector primair onderwijs. De zittingsperiode is van 9 oktober 2020 tot 1 augustus 2021. Daarna kan de hoofdbestuurder po voor vier jaar herbenoemd worden. Er hebben zich twee kandidaten gemeld. Op 9 oktober zal in de algemene vergadering van de AOb de verkiezing plaatsvinden.

Simone Fomenko: ‘Gaat niet, bestaat niet’

‘Dit schooljaar sta ik twintig jaar voor de klas. Daarnaast werk ik ruim anderhalf jaar als begaafdheidsspecialist en sinds september 2018 ben ik sectorbestuurslid primair onderwijs bij de AOb in de regio oost. De AOb is enorm in ontwikkeling: innovatief, dichter bij de leden en transparant. Dit past heel goed bij mijn manier van werken en ik zou dan ook graag als hoofdbestuurder nog meer onderdeel uit willen maken van deze vernieuwing die is ingezet.
De AOb is volop in beweging met een kloppend hart voor een betere toekomst voor onderwijs. Het is een hele diverse groep mensen met veel kennis over en bevlogenheid voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Een organisatie waar ik trots op ben!’

Mohammed Guellaï: ‘Ga voor kwaliteit’

‘Als leerkracht primair onderwijs in Amsterdam-Noord zie ik de directe gevolgen van het groeiende lerarentekort. Om het groeiende lerarentekort écht structureel aan te pakken moeten wij iets doen aan de maatschappelijke status van ons vak. Dat begint met het dichten van de loonkloof.
Ik zie de AOb als de partij die voor de belangen van onderwijspersoneel opkomt en daarbij de toon zet in het maatschappelijk debat. Ik merk dat er binnen de AOb veranderingen plaatsvinden en dat er wordt gewerkt aan manieren om beter in contact te komen met leden. Bijvoorbeeld door leden te raadplegen bij belangrijke onderwerpen. Dat de AOb aan de onderhandelingstafel zit, is voor mij ook een reden om aan te sluiten.’

Ga voor meer informatie over deze kandidaten naar aob.nl/kandidaten

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.