• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur N. Hajji 
  • Opinie

 

Investeer in stageplekken en leerbanen in het mbo

Mbo-studenten staan te popelen een vak te leren, zorg er dan ook voor dat ze ergens terecht kunnen om zich verder te ontwikkelen, betoogt JOB-voorzitter Noah Hajji.

Het mbo kampt met een tekort van ruim 21 duizend stageplekken en leerbanen. In de horeca, culturele sector en in het toerisme is bijna geen stageplek te vinden. En ook bijvoorbeeld in de zorg is het nu door de drukte lastig om goede begeleiding te regelen voor stagiairs.
Uit de monitor van JOB, de landelijke jongerenorganisatie voor mbo-studenten, blijkt dat 22 procent van de mbo-studenten die een voltijdsopleiding doen moeite heeft met het vinden van een stageplek. Er zijn grote verschillen tussen sectoren. In het domein uiterlijke verzorging geeft maar liefst 41 procent van de studenten aan moeite te hebben met het vinden van een stageplek.
Wat kunnen we doen om dit probleem op te lossen? Dit spreekt eigenlijk voor zich, durf te investeren in het behoud van stageplekken en leerbanen en wees je als organisatie bewust van de nadelige gevolgen als je het niet doet. Vooral de bouwsector heeft uit de bankencrisis van 2008 geleerd dat het opleiden van studenten in crisistijd cruciaal is voor de toekomstig in te vullen vacatures op de lange termijn. Tijdens een crisis investeren in het onderwijs, vergt moed en daadkracht. Bedrijven krijgen nu de kans om te laten zien dat zij over deze eigenschappen bezitten. Daarnaast moet het voor bedrijven aantrekkelijk worden gemaakt om een stagiair in dienst te nemen. Ook moet er creatief worden nagedacht over de invulling van stageplaatsen, zolang de kwaliteit van de praktijkervaring maar wordt gewaarborgd.

Begeleiding
Een kwart van de mbo-studenten die een voltijdsopleiding volgt, is ontevreden over de voorbereiding van de school op de stage (JOB-monitor 2020). Door een slechte voorbereiding wordt het vinden van een stageplek nog verder bemoeilijkt. Juist nu moeten scholen investeren in een goede begeleiding van studenten bij het vinden van een stageplek. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te netwerken met bedrijven, te leren wat er nu precies in de praktijk wordt gedaan en wat goed bij de student past. Daarnaast moet een school helpen bij het vinden van een stageplek en zorgen voor een goede relatie met het bedrijfsleven. Uiteraard moet de student ook de ruimte krijgen om zelf op zoek te gaan naar een geschikte stageplek.
Wanneer er echt geen stageplek is, moeten scholen creatief denken en zorgen voor een alternatief. Denk bijvoorbeeld aan praktijkopdrachten of simulaties op school. Scholen moeten nauwer betrokken raken bij de stage, van het zoeken naar een stage tot en met de begeleiding van de laatste stagedag. Het contact tussen stagebegeleiders en stagiairs is soms namelijk minimaal, sommige begeleiders komen amper langs op een stageadres. Het zou helpen als hier duidelijkere afspraken en richtlijnen voor zijn. Daarnaast moet er voldoende tijd voor stagebegeleiders worden vrijgemaakt om een stagiair goed te kunnen begeleiden.
Het mbo staat voor een flinke opgave. Met grote inzet en creatieve oplossingen van zowel scholen als het bedrijfsleven moet het echter mogelijk zijn om dit probleem aan te pakken. De mbo-studenten van nu staan vol enthousiasme klaar om aan de slag te gaan, dus laten we ervoor zorgen dat ze ook ergens terecht kunnen om zich verder te ontwikkelen.

De achttienjarige Noah Hajji studeert human technology bij Rijn IJssel in Arnhem. Ook is hij voorzitter van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).
{citaat}
Tijdens een crisis investeren in het onderwijs, vergt moed en daadkracht

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.