• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Personeel erg bezorgd voor besmetting

Bijna 90 procent van het personeel in het voortgezet onderwijs maakt zich zorgen om besmet te raken, of iemand anders te besmetten op school. In juni was dat nog 50 procent. Toen moesten leerlingen onderling nog anderhalve meter afstand houden, waardoor op veel scholen maar een derde van de leerlingen tegelijk aanwezig was. Nu de school weer wordt bevolkt door honderden en soms zelfs duizenden leerlingen, nemen de zorgen onder het personeel toe. De AOb hield begin dit schooljaar een enquête onder leden en niet-leden in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Ongeveer drieduizend respondenten uit vo en vso vulden hem in. Wat duidelijk naar voren komt: anderhalve meter ruimte houden tussen docent en leerling is niet te doen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.