• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Uit balans

De wetenschappelijke kwaliteit van het Nederlandse onderzoek is goed en onderzoekers werken veel internationaal samen. Er is ook een andere kant, signaleert het Rathenau Instituut in het rapport Balans van de wetenschap 2020: een groot aandeel tijdelijke contracten, de hoge werkdruk met relatief veel overwerk en een groeiend ziekteverzuim vragen aandacht. Met name over het arbeidsklimaat bevat het rapport een aantal verontrustende constateringen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.