• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Nieuw curriculum

Oud-Eerste Kamerlid en rector Roel Kuiper wordt voorzitter van de nieuwe curriculumcommissie. Kuiper moet in november al ‘richtinggevende aanbevelingen’ doen over nieuwe kerndoelen en eindtermen voor het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Ook is de Stichting Leerplan Ontwikkeling alvast aan het werk gezet. “Het ministerie lijkt heel veel vaart te maken zonder dat er echt naar de kritiek van onze leden is geluisterd”, reageert AOb-bestuurder Jelmer Evers.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.