• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Miljardenclaim

Minister Arie Slob heeft een miljardenclaim doorgeschoven naar het volgende kabinet. Volgens bureau McKinsey is er structureel extra geld nodig om scholen in het basis- en voortgezet onderwijs weer op ‘wereldniveau’ te krijgen: 700 miljoen tot 1,5 miljard per jaar, oplopend van 2021 tot 2025. ‘De grootste benodigde investeringen vallen buiten de huidige kabinetsperiode, dus het is aan volgende kabinetten om hier een beslissing over te nemen’, reageerde Slob half september in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.