• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Leraren willen geen grote wijzigingen in bevoegdheden

Onderwijspersoneel heeft geen behoefte aan een nieuw bevoegdhedenstelsel. De leerkracht wil binnen zijn vakgebied zo breed mogelijk inzetbaar zijn, ook met het oog op het lerarentekort.

Dat blijkt uit een enquête die door bijna 15 duizend leraren is ingevuld. Het gros van de respondenten zegt prima te zijn opgeleid voor zijn vak. In het primair onderwijs bijvoorbeeld vindt meer dan 90 procent dat de pabo voldoende bagage geeft om te werken met groep 3 tot en met 8.
Voor het lesgeven in de kleuterklassen van het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het praktijkgerichte onderwijs in het vmbo en mbo, kan de voorbereiding wel beter. Daarop wordt nu onvoldoende geschoold, zeggen respondenten die met deze groepen leerlingen werken.
De enquête werd voor de zomer uitgezet door verschillende vakbonden, waaronder de AOb. “Wat ik duidelijk lees in de resultaten is dat een discussie over ingrijpende veranderingen van bevoegdheden ongewenst, maar ook onnodig is”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Uit het aanpassen van bestaande opleidingen valt winst te behalen, maar er zit echt geen leraar te wachten op een heel nieuw stelsel.”

Drastisch
Toch was een drastische ingreep wat de Onderwijsraad in 2018 adviseerde. Het adviesorgaan van de Nederlandse regering denkt dat nieuwe en gezamenlijke bevoegdheden het leraarschap aantrekkelijker maken. Samen met Regioplan beleidsonderzoek introduceerde de Onderwijsraad begin dit jaar een nieuw type leraar: de clusterleraar. Deze zou les kunnen gaan geven in meerdere aan elkaar verwante vakken, zoals talen, exacte of juist maatschappelijke vakken. Zo’n clusterleraar kan wel toegevoegde waarde hebben in het vmbo-basis en -kader. Maar voor het totale voortgezet onderwijs en het mbo zien de respondenten het nut van dit type docent niet.
De Moel hoopt dat de massaal ingevulde enquête de plannen voor bijvoorbeeld de teambevoegdheid en een bevoegdheid om les te geven aan leerlingen van tien tot en met veertien jaar, van tafel veegt. “Wat duidelijk naar voren komt in de open opmerkingen is dat leraren juist vrezen dat als deze weg wordt gevolgd, het lerarentekort alleen maar verder op zal lopen.”
Wat het personeelstekort betreft, zien de respondenten meer heil in meer geld, meer waardering, minder administratie, kleinere klassen en doorgroeimogelijkheden voor leraren die geen ambitie hebben om schoolleider te worden.

{citaatje}
‘Er zit echt geen leraar te wachten op een heel nieuw stelsel’

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.