• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Kabinet biedt onderwijs geen nieuw perspectief

De onderwijsbegroting voor 2021 stelt teleur, aldus de AOb. Ja, er is in de Voorjaarsnota incidenteel geld vrijgemaakt om corona-achterstanden weg te werken, maar dat bedrag wordt grotendeels dit jaar al uitgegeven.

Ook al bekend was, via de Voorjaarsnota in april, dat 32 miljoen structureel beschikbaar is voor de aanpak van het lerarentekort. Dat geld gaat vooral naar de grote steden. AOb-voorzitter Eugenie Stolk: “Daar lossen we de landelijke tekorten niet mee op. Het bedrag is daarvoor ook te klein en te versnipperd. Meer collega’s vinden we alleen door het vak weer aantrekkelijk te maken met minder werkdruk en een beter salaris.”
Eerder dook ook een flinke tegenvaller op. Door een nieuwe bevolkingsprognose pakken de aantallen leerlingen en studenten hoger uit dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Het kabinet dekt die tegenvaller, oplopend tot structureel een half miljard euro, voor het grootste deel uit de algemene middelen, zo bleek al uit de Voorjaarsnota. Maar zo’n 60 miljoen moet de sector zelf betalen.
Ook de doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro, een erfenis van het vorige kabinet die tot verzet leidde bij onderwijsorganisaties en de Eerste Kamer, heeft het kabinet overeind gehouden.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.