• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

AOb moet en wil nog veel diverser

Mede dankzij de Black Lives Matter-beweging kreeg het onderwerp diversiteit de afgelopen maanden veel aandacht. “Ook binnen de AOb zijn er nog de nodige stappen te zetten”, zegt Khazar Lotfi, secretaris van de AOb-groep Kleurrijk.

Jong, vrouw en je naam klinkt niet echt Hollands?
“Ja, klopt. Ik ben geboren in Teheran en woon sinds mijn derde in Rotterdam. Afgelopen zomer heb ik lekker doorgewerkt, een enkele keer met AOb-beleidsmedewerker Aziza Badouri, om het onderwerp beter in beeld te krijgen. We willen nu bijvoorbeeld dat de AOb snel het Charter diversiteit ondertekent. Ondertekenaars leggen zichzelf doelstellingen op om hun eigen organisatie diverser en inclusiever te maken. Hard nodig, want ik zie binnen de bond nog vrij veel witte mannen van middelbare leeftijd.”

Staat de AOb een beetje open voor deze verandering?
“Dat is het leuke van vakbonden. Die zijn van nature aanhanger van het idee ‘samen staan we sterker’. De FNV tekende al eerder dat charter. Meer diversiteit is nog meer samen, dus dat gaat helemaal goed komen. De AOb wil echt wel veranderen, niet voor niets is vorig jaar een diversiteitsdenktank in het leven geroepen.”

Wat voegt ondertekening van zo’n charter toe?
“Met zo’n ondertekening committeert de AOb zich om ook daadwerkelijk zijn doelen op het gebied van diversiteit en inclusie na te streven. Dit kan leiden tot een ledenbestand dat een betere weerspiegeling vormt van de samenleving. Maar ook voor de gemiddelde onderwijzer is het belangrijk. Zo signaleerde ik dat het onderwerp diversiteit of inclusie in het AOb-cursusaanbod nauwelijks aan bod komt. Terwijl het voor alle mensen die in het onderwijs werken van groot belang is om meer kennis te vergaren over zulke complexe onderwerpen waar ze dagelijks mee te maken hebben.”

Hoe wil je het cursusaanbod verbreden?
“In Amsterdam bestaat Fawaka, een instelling met een cursusaanbod gericht op inclusief onderwijs. Die lessen bestaan dus al en Fawaka wil het werkveld graag verbreden naar de rest van het land. De AOb kan daarbij helpen. Bovendien hoeven we dan niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.”

De Tweede Kamer wil in het onderwijs meer aandacht voor deze onderwerpen. Wat vind je daarvan?
“Mooi he. De jonge dames van Zetje in (zetjein.com, red.) haalden in enkele maanden ruim 60 duizend handtekeningen op om de Kamer zover te krijgen. Ik heb hen geholpen bij het onderbouwen van de motie die de PvdA in juni indiende. Dat Zetje in hierin het voortouw had, laat ook wel een beetje zien dat de AOb niet vooroploopt bij het initiëren van verandering op dit gebied.”

Heb je zelf in je loopbaan nadeel ervaren van je Iraanse afkomst?
“Op de lagere school had ik de hoogste Cito-score, maar kreeg ik een havo-advies. Dat vond ik destijds zo oneerlijk. Uiteindelijk ben ik ‘op eigen risico’ toch naar het gymnasium gegaan. Dat doorliep ik fluitend en daarna deed ik twee masters. Toch duurde het anderhalf jaar voordat ik een baan vond, terwijl studiegenoten met een Nederlandse achternaam heel snel een baan vonden. Ruim drie jaar werkte ik bij de Stichting van de Arbeid.”

En nu bij de AOb?
“Ik kwam er in de loop der jaren achter dat ik het heel leuk vond om voor de klas te staan. Sinds vorig jaar werk ik als docent op het Albeda College, in Rotterdam en omstreken. De AOb-vacature leek geknipt voor mij. Het klikte meteen bij de eerste kennismaking en sinds februari ben ik met veel plezier vrijwillig bestuurslid van Kleurrijk.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.