• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Flexibele werktijden

In de avonden werken of in het weekend, het wordt vaker van hbo-medewerkers gevraagd. Mag dat? “Vier avonden in de week is abnormaal”, zegt AOb-sectorbestuurder Roelf van der Ploeg.

Meerdere hogescholen willen nieuwe plannen voorleggen aan hun medezeggenschapsraden die raken aan de werktijden van medewerkers. Van der Ploeg: “We zien veel varianten voorbijkomen.”
De werktijden in het hbo zijn al erg ruim, mede door het aanbod van deeltijdonderwijs. In de cao staat dat medewerkers doordeweeks tussen 07.00 en 22.30 uur, als de hogeschool open is, werkzaamheden kunnen uitvoeren. Op zaterdag kan dat tussen 07.00 en 18.00 uur. Daarnaast heeft elke instelling een eigen werktijdenregeling in overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (pmr) met aparte afspraken. Deze afspraken zijn richtinggevend, maar niet allesbepalend.
“Werkgevers mogen altijd vragen of je op een bepaalde avond kan werken”, zegt de AOb-sectorbestuurder. Wel moeten werkgevers los van de gemaakte afspraken met de pmr rekening houden met de belangen van de werknemer. Ook de specifieke omstandigheden waaronder leidinggevenden hun verzoek doen, wegen mee. “Van beide kanten mag flexibiliteit worden verwacht”, zegt Van der Ploeg. “Wel moeten medewerkers de tijd krijgen om het te kunnen regelen en moeten de uren passen binnen je aanstelling. Uiteindelijk blijft de normjaartaak van 1659 uur lestijd gelden.”
Stel, jij werkt al tien jaar op dezelfde drie werkdagen en je hebt met jouw werkgever de afspraak om niet in de avonden en op woensdag te werken vanwege mantelzorg, dan kan de werkgever niet zomaar zeggen, zonder overleg, dat je drie avonden en de woensdag moet gaan werken. “Dat is in dit geval niet redelijk, ook omdat er een duidelijke afspraak ligt.”
Het ligt anders als het gaat om een donderdagavond waarop je eigenlijk een gameavond hebt. Van der Ploeg: “Jouw werkgever weet daar niets van, maar biedt de mogelijkheid en de tijd om het avondje te verplaatsen. Dan is het goed om daar als werknemer flexibel in te zijn en mee te denken. Kijk naar alternatieven, doe een tegenvoorstel en leg alles vast. Het zijn gekke tijden, rekening houden met elkaars belangen is belangrijk en iedereen wil dat studenten een waardevol diploma halen.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.