• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur E. Stolk 
  • Column

 

Samen

“Ben jij eigenlijk lid van de vakbond”, vroeg een collega toen ik net was begonnen aan mijn eerste baan, marketingmedewerker bij de schouwburg en concertzaal in mijn stad. Daar had ik nog nooit over nagedacht. Hij gaf me informatie en legde uit waarom het handig was: “Samen bereiken we meer.” Zo eenvoudig was het, ik werd lid. Na mijn overstap naar het onderwijs werd ik lid van de AOb. De enthousiaste AOb-consulent Gerrie kwam ons op de pabo vertellen wat de bond allemaal voor je doet. Op mijn school waren alle collega’s lid en bespraken we de artikelen uit het Onderwijsblad. Als zij-instromer snapte ik niets van de normjaartaak en al snel hing ik dus aan de telefoon met vragen aan de AOb. Zo ontdekte ik dat er fouten waren gemaakt in mijn situatie. Ik gaf te veel lesuren. De informatie van de AOb gaf me houvast om het gesprek erover aan te gaan en voor mij werd het opgelost, maar niet voor mijn collega’s met hetzelfde probleem. Samen bereiken we meer, dacht ik en startte een actie voor mijn collega’s. Het bestuur wilde het namelijk voor hen niet direct oplossen, maar een jaartje wachten. Samen stonden we, met steun van de AOb, sterk. En het was gelukkig snel in redelijkheid opgelost. Zo werd ik van Onderwijsblad-lezer een actief kaderlid. En de jaren erna ging ik zelf als AOb-consulent op scholen het gesprek aan met collega’s over de vakbond. Ik gaf problemen, meningen en zorgen van collega’s door aan degenen aan de onderhandeltafels. Veel collega’s dachten en denken niet na over het vakbondslidmaatschap. En dat is jammer.
Laatst hoorde ik iemand vertellen dat hij niet durfde te delen met zijn collega’s dat hij lid was de AOb. Een andere collega was te kennen gegeven dat hij geen lid kon zijn van de medezeggenschapsraad als hij actief was voor de AOb, complete onzin natuurlijk. We leven in een land waar iedereen lid mag zijn van een vakbond en daar zijn we trots op. Daarom mijn oproep: ga het gesprek aan met je collega’s. Over de kracht van samen optrekken, opkomen voor je vak, opkomen voor je rechten. Daar heb je een sterke vakbond voor nodig. En geef je op als contactpersoon voor jouw school, via aob.nl > Werken bij de AOb. We hebben je nodig. Want samen zijn we de AOb.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.