• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur R. Leijnse 
  • Raad en daad

 

Loondoorbetaling in het tweede ziektejaar


Fulltime basisschoolleerkracht Karin heeft zich vorig jaar ziek gemeld. Vanaf het begin van het tweede ziektejaar is zij aan het re-integreren. Nu zegt haar werkgever dat zij over haar gewerkte uren slechts 70 procent van haar salaris zal ontvangen. Karin heeft zich tot de AOb gewend met de vraag of haar salaris in het tweede ziektejaar klopt. Ze heeft namelijk van haar werkgever vernomen dat zij 70 procent van haar salaris ontvangt over de ziekteverlofuren, maar óók over de gewerkte uren. Karin staat namelijk nog niet voor de klas. Ze begeleidt kleine groepjes leerlingen buiten de klas en doet nakijkwerkzaamheden. Haar eigen functie kan ze op dit moment nog niet uitvoeren. Na beoordeling van de re-integratiewerkzaamheden van Karin in het tweede ziektejaar, concludeert een juridisch medewerker van de AOb dat Karin 100 procent salaris hoort te ontvangen over de gewerkte uren in het tweede ziektejaar. Dat is namelijk de hoofdregel. Het maakt daarbij niet uit of Karin werkzaamheden verricht in haar eigen functie of in een andere functie. Deze werkzaamheden worden ook wel ‘wenselijk geachte arbeid’ genoemd. Een uitzondering op de hoofdregel zijn werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis, zulke werkzaamheden moeten aan de volgende eisen voldoen: a. de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden; b. de periode mag niet langer dan zes weken zijn; c. de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject; d. het mag geen bestaande functie zijn die in de cao staat omschreven; e. het moet een gecreëerde functie zijn; f. er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn; g. de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan. Wordt niet aan al deze voorwaarden voldaan? Dan is er geen sprake van arbeid op therapeutische basis, maar wel sprake van wenselijk geachte arbeid en heeft de werknemer in dit geval Karin recht op 100 procent salaris over de gewerkte uren. De juridisch medewerker van de AOb heeft voor Karin de uitleg op de mail gezet en zij heeft deze vervolgens met haar werkgever besproken. De werkgever heeft het salaris met terugwerkende kracht aangepast en aan Karin uitbetaald. Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen


Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.