• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Witte vlucht

Sinds kort gaat mijn jongste zoon elke zondagmorgen naar zwemles in Doorn. Dat is voor ons ruim een half uur rijden. Hebben ze in Utrecht dan geen zwembaden? Jazeker wel. Maar het aantal kinderen dat daar terechtkan, is door de coronacrisis aanzienlijk kleiner geworden; wachtlijsten zijn opgelopen. Salo kon pas op zevenjarige leeftijd beginnen bij het nabijgelegen gemeentebad. Te laat, vonden wij. We ontdekten een zwemschool opgericht door een ontwikkelingspsycholoog. Het kost wat meer en het is een gedoe, maar zo zetten we ons kind niet op achterstand. Dat dachten meer Utrechtse, witte ouders die we voor het Doornse zwembad troffen. ‘De witte vlucht is begonnen’, grapte ik tegen collega’s. Maar grappig is het allerminst. Nog steeds is afkomst van grote invloed op iemands kansen. Want wat voor de zwemles geldt, gaat ook op voor citotraining, huiswerkbegeleiding en examencursus. Oud-lector inclusief onderwijs Aminata Cairo vertelt in dit nummer (zie pagina…) dat zij zich als dochter van Surinaamse ouders in haar jeugd niet thuis voelde in Nederland. ‘Er waren buiten mijn directe omgeving bijna geen zwarte Nederlanders.’ Ze zocht haar heil in de VS, werkte tientallen jaren op Amerikaanse universiteiten en keerde vervolgens terug om voor de Haagse Hogeschool ‘iets’ te doen aan de hoge uitval onder studenten met een migratieachtergrond. Ze concludeerde dat ‘institutionele belemmeringen’ niet zijn voorbehouden aan deze studenten. ‘Maar ze worden wel het meest zichtbaar bij hen.’ Hoe het tij te keren? Ga het soms ongemakkelijke gesprek aan over discriminatie en kansenongelijkheid. Soms betekent dat ook de hand in eigen boezem steken. Dat roept weerstand op, zegt Aminata. ‘Als je zegt dat we een systeem in stand houden dat voor kansenongelijkheid zorgt, voelen docenten zich al snel aangevallen. Ze hebben immers jarenlang hun best gedaan.’ Naar mezelf kijkend, zie ik dat de zwemles voor mijn zoon de eerste stap is op een weg die hem meer kansen gaat bieden dan sommige leeftijdsgenootjes krijgen. Fijn voor hem, maar het voelt ongemakkelijk.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.