• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Nieuwe bestuurder komt AOb ‘flippen’

Tweemaal genomineerd voor de ‘Global Teacher Prize’. En door Vrij Nederland aangewezen als één van de 23 Nieuwe Radicalen van het land. Als kers op de taart werd Jelmer Evers schrijver van Flip the system verkozen tot nieuwe dagelijkse bestuurder van de AOb.
Je komt over als een strijdlustig type.
“Dat klopt. Ik heb een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Zo vind ik dat elke kind recht heeft op goed onderwijs dat de kansenongelijkheid verkleint in plaats van vergroot, zoals nu. Bovendien meen ik dat leerkrachten met meer autonomie dan nu hun werk moeten kunnen doen. Voor dit soort zaken wil ik vechten.”

Altijd enthousiast geweest over het onderwijs?
“Nee, in 2007 zat ik als beginnend leraar tegen een burn-out aan. Ik snap beginners die eruit stappen. Het is godsgruwelijk hard werken, onder meer omdat allerlei automatismen zich nog moeten ontwikkelen.”

Maar jij bleef?
“Ik kon gaan werken bij Unic. De overstap die ik nodig had. Naar een unieke school in Utrecht met veel vakoverstijgende projecten en aandacht voor het individu. Daar heb ik aan den lijve ervaren hoe moeilijk het is om onderwijs te vernieuwen. Dat leverde veel ingewikkelde discussies op met de Onderwijsinspectie.”

En vanaf augustus fulltime bij de bond?
“Jazeker, daar heb ik heel veel zin in. Maar ik probeer nog wel een middag per week bij Unic te blijven werken. Zo wil ik, met een teen tussen de deur, voeling blijven houden met de praktijk.”

Gaat de AOb met jou aan het roer een radicaal andere koers varen?
“Ik denk wel dat het op termijn een stuk democratischer kan. Dat leden rechtstreeks het bestuur gaan kiezen. Een collega wilde pas op mij stemmen, maar dat is nog niet zo simpel omdat de AOb nu een getrapte democratie is. De AOb is bovendien te veel een soort van ANWB voor leden en te weinig een vereniging waarin leden een actieve rol spelen.”

Wat vind je goed aan de bond?
“Een tweeledig antwoord. Ik zie dat er, meer dan ik dacht, veel met elkaar wordt besproken en onderzocht. Dat leidt tot doordachte standpunten. Maar dat wordt niet voldoende uitgedragen en gedeeld met de leden. Die worden ook te weinig betrokken bij het bedenken van beleid. Dat kan en moet anders.”

Wat is het laaghangende fruit dat je op korte termijn wilt plukken?
“Mijn inschatting is dat pakweg 20 procent van de mensen in het onderwijs verandering wil en daarvoor ook wat wil doen. Die mensen moet je naar je toe halen en ruimte bieden. Geef ze online inspraak, dan voelen ze zich gezien. Organiseer grote meetups, leer van PO in Actie. Veel leerkrachten schrijven blogs. Organiseer een platform, ondersteun die mensen en haal ze zo naar je toe. Gewoon beginnen, dus niet eerst twee jaar vergaderen, met moties en zo. Om er daarna achter te komen dat je de boot hebt gemist.”

Verder nog wat?
“We moeten de basis op de scholen beter organiseren. Ik waardeer het harde werk van de consulenten, maar rond de staking kwamen ze bij ons op school met een handvol pamfletten om leerkrachten op te roepen vooral mee te staken. Er werd geen bijeenkomst belegd of ons geleerd onszelf te organiseren. De bond zou eigenlijk voortdurend zichtbaar en aanwezig moeten zijn op scholen. Organiseer bijvoorbeeld lunchbijeenkomsten, zodat het gesprek over waarom vakbonden zo belangrijk zijn voortdurend wordt gevoerd. Als er dan over vijf jaar weer eens gestaakt moet worden, doet iedereen mee. Omdat het vanzelfsprekend is.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.