• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Eerste ziektedag van onbevoegde

Schoolbesturen die zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds krijgen één dag vergoed als zij een zieke leerkracht vervangen door iemand zonder lesbevoegdheid.

De reglementen van het Vervangingsfonds schrijven voor dat schoolbesturen alleen een vergoeding krijgen als ze een vervanger vinden voor een zieke leraar met een lesbevoegdheid op zak. Daar maakt het fonds nu een uitzondering voor vanwege het lerarentekort. De uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leraar, schrijft het fonds op zijn site, en is per 1 mei ingegaan.
In het bestuur van het Vervangingsfonds zitten werkgeversorganisaties en bonden, waaronder de AOb. “Wij zijn met dit compromis knarsetandend akkoord gegaan”, zegt AOb-bestuurder Eugenie Stolk. “De minister vroeg in een brief aan het Vervangingsfonds om een tijdelijke ontheffing zodat schoolbesturen voor een bepaalde periode altijd een vergoeding krijgen als ze onbevoegden inzetten. Wij zijn akkoord gegaan met een vergoeding voor één ziektedag. Scholen hebben dan één dag de tijd om hun vervanging te regelen.”
Het is een noodoplossing, volgens Stolk. “Wij willen alleen maar bevoegden voor de klas. Dat is ons uitgangspunt, maar we snappen wel dat het soms een kwestie van overmacht is. Een noodsituatie. Scholen zitten met een acuut probleem en klassen opdelen zorgt voor een hogere werkdruk bij de andere leraren.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.