• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Fit naar de finish

Kleutermeester Joep (58) en muziekdocent Jim van (59) vinden het lesgeven steeds zwaarder worden. Hoe kunnen zij vitaal de eindstreep van hun werkend bestaan behalen?

Bedenk allereerst waar de toegenomen arbeidsbelasting door komt. Als je dat weet, kun je misschien in overleg met de werkgever de mogelijkheden van werkaanpassing bespreken. Denk vooral creatief, zoals andere werkzaamheden, werktijden en locatie. Soms is een andere groep, of meer schooltaken, geschikter. Zo nodig kun je preventief de bedrijfsarts bezoeken en advies vragen, als het werk je te zwaar valt. Dit advies kun je wellicht gebruiken om jouw standpunt richting de werkgever te onderbouwen.
Vanaf 57 jaar kun je in het primair en voortgezet onderwijs gebruikmaken van de regeling duurzame inzetbaarheid. Je krijgt dan extra verlofuren tegen een eigen bijdrage. Je bouwt wel volledig pensioen op. Laat desgewenst je werkgever een salarisberekening maken om de financiŽle gevolgen hiervan te overzien. Soms zijn er op schoolniveau nog aanvullende verlofregelingen gemaakt of is het mogelijk tot maatwerkafspraken te komen. Vraag dit dus vooral na bij de werkgever of medezeggenschapsraad.
De medewerker van de AOb adviseert afsluitend om de werkgever een concreet voorstel inclusief financiŽle consequenties te vragen. Ter controle van dit voorstel kun je altijd met de AOb contact opnemen.

Voor juridisch advies kun je contact opnemen met het informatie en advies centrum van de AOb: aob.nl/mijnaob

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.