• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

‘Je kunt vaak eerder met pensioen dan je denkt’

Hoe lang moet ik nog doorwerken? Vaak minder lang dan je denkt, zegt Fabian Schumans, senior pensioenvoorlichter van pensioenfonds ABP.
Oudere leerkrachten maken zich zorgen over wanneer ze met pensioen kunnen. Is dat nieuw?
“Het past wel in een trend. Mensen horen anderen praten over langer doorwerken en over een hogere aow-leeftijd en vragen zich af of ze hun werk volhouden tot hun 67ste en drie maanden.”

De werkdruk is hoog, inderdaad, maar eerder met pensioen gaan is hartstikke duur.
“Dat is een heel groot misverstand. Mensen kijken uiteraard eerst naar het maandbedrag dat ze krijgen vanaf hun aow-leeftijd. Dat is dan, zeg, netto 2500 euro. Daarna kijken ze naar het bedrag dat ze krijgen als ze eerder met pensioen gaan, en dat is dan, zeg, netto 1600 euro per maand. Een gigantisch verschil. Maar dat verschil wordt onder andere veroorzaakt doordat iedereen tot zijn pensioenleeftijd gewoon het normale belastingtarief betaalt. Na je pensionering gaat dat tarief fors omlaag en gaat het netto bedrag dus omhoog. En krijg je ook nog je aow.”

Hoeveel euro krijg je dan precies de rest van je leven?
“Dat is de verkeerde vraag. Ik zeg altijd: Vraag niet hoeveel euro je krijgt, maar vraag je af hoeveel euro je nodig hebt. Zijn je kinderen de deur uit en is je hypotheek afbetaald? Of studeren je kinderen nog en heb je forse maandlasten?”

In dat laatste geval kun je eerder met pensioen gaan dus wel vergeten.
“Dat kan best meevallen. Je pensioen is een pot met geld waaruit je vanaf je pensioenleeftijd bedragen gaat ontvangen. Maar je kunt een deel daarvan al eerder laten uitkeren. Om het vorige voorbeeld te gebruiken: je kunt dat bedrag van 1600 euro netto, dat je krijgt als je een paar jaar eerder met pensioen gaat, tot aan je pensioenleeftijd ophogen tot 2000 euro. En dat kost je na je 67ste misschien nog geen 100 euro per maand. Echt, er is veel mogelijk.”

Noem nog eens wat.
“Met het partnerpensioen bijvoorbeeld dat is het pensioen dat je partner ontvangt als jij overlijdt is ook veel mogelijk. Maar misschien heb je helemaal geen partner, of heeft die partner zelf een goed pensioen. In dat geval kun je het nabestaandenpensioen aan je eigen pensioenpot toevoegen. Dat scheelt niet heel veel, misschien 80 euro per maand. Maar als je partner het geld later niet nodig heeft, kan je het nu samen lekker opmaken.”

Wat is de beste leeftijd om met pensioen te gaan?
“Ik zeg altijd, met het risico om filosofisch te worden: Eén dag voordat je met tegenzin naar je werk gaat. Dreig je de betrokkenheid met je leerlingen kwijt te raken, probeer dan te stoppen. Of ga bijvoorbeeld in deeltijd werken. Als je werktijdfactor zakt van 1 naar 0,6, scheelt je dat nu salaris. Maar voor je pensioenopbouw maakt het niet veel uit: je ontvangt later hooguit een paar tientjes minder per maand. En in ruil daarvoor heb je nu lekkere lange weekenden, waardoor je hopelijk vrolijk je pensioen haalt.”

Hoe kan ik zelf goochelen met pensioenleeftijden en bedragen?
“Met de pensioenplanner op onze site, in mijnabp.nl. Je moet er even voor gaan zitten, maar het wijst zich daarna vanzelf. En als je er niet uit komt, bel je onze helpdesk.”

Wanneer ga je zelf met pensioen?
“Ik ben 39. In denk de hele dag aan pensioenen, maar nog niet aan dat van mezelf.”


[kader]
AOb: ‘Helaas geen generatiepact in cao’s’

Alle onderwijs-cao’s bevatten regelingen voor ouderen die minder uren of dagen willen gaan werken. Wat niet in de cao’s staat, is het ‘generatiepact’: een nieuwe mogelijkheid om minder te werken tegen inlevering van een beperkt deel van je salaris en met behoud van pensioenopbouw. Voor de uren of dagen die ouderen minder gaan werken, worden dan jongeren aangenomen. Vandaar de naam ‘generatiepact’.
Individuele schoolbesturen bieden dit pact soms wel aan. “Het kan een interessante regeling zijn omdat jongeren goedkoper zijn dan ouderen”, zegt Roelf van der Ploeg, beleidsadviseur van de AOb. “De regeling betaalt in feite zichzelf. En zo kun je als bestuur ook alvast nieuwe leraren binnenhalen, zonder te hoeven wachten tot de ouderen met pensioen gaan.”
De werkgevers willen het generatiepact echter niet vastleggen in de cao’s. “Wij willen die regeling heel graag opnemen”, zegt Van der Ploeg. “Maar de werkgevers willen zich niet vastleggen op in hun woorden ‘riante algemene ouderenregelingen’. Dus blijft het een keuze van individuele schoolbesturen of ze een generatiepact aanbieden.”
Bij die regelingen van de individuele besturen zitten de vakbonden, medezeggenschapsraad of ondernemingsraad vaak wel aan tafel. “We zien als bond graag dat er ook daadwerkelijk jongeren worden aangenomen”, zegt Van der Ploeg. “Anders is het geen generatiepact, maar een verkapte afvloeiingsregeling.” Ook waarschuwt hij tegen de willekeur van werkgevers. “Werkgevers willen in het generatiepact soms de clausule opnemen dat zij zelf mogen bepalen welke personeelsleden van de regeling gebruikmaken. De beste mensen, de mensen die de school graag binnenhoudt, krijgen dan natuurlijk geen toestemming. Dat is geen generatiepact, dat is een straf op goed presteren.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.