• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur L. Douma 
  • In beeld

 

Nerdgrappen van Ype en Ionica

Is 0,99999 hetzelfde als 1? Wat is de kans dat van een groep van 23 mensen er 2 op dezelfde dag jarig zijn? En: hoeveel verschillende potjes schaak zijn er mogelijk? Over dit soort hersenbrekers buigen hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets en fotostripmaker Ype Driessen zich sinds 2013 voor het wetenschapsblad New Scientist. Ze bedrijven wetenschap en filosofie, benaderd vanuit het dagelijks leven. Hun strips zijn opgefrist en gebundeld in chronologische volgorde (behalve als ze over tijdreizen gaan). Het boek De verrassende verjaardagen ligt nu in de winkels voor 1729 eurocent. Geen toevallig gekozen bedrag. Het is het kleinste (natuurlijke) getal dat je op twee verschillende manieren als de som van twee (positieve) derdemachten kunt schrijven en het lievelingsgetal van Smeets. Volgens Smeets en Driessen is het stripboek ‘de beste verzameling fotostrips met een notenapparaat’. Met per strip een achterliggend idee, een verwijzing of een bonusgrap.

De verrassende verjaardagen, Ype & Ionica, uitgeverij Nieuwezijds, ISBN 9789057125287, € 17,29

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.