• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Ontslagen op Friese school

Er moeten deze zomer zes voltijdbanen verdwijnen bij Christelijke Mavo de Saad in Friesland vanwege een financieel tekort. Het bestuur ondertekende half mei het sociaal plan daarvoor. In totaal moeten 7 van de 35 mensen op zoek naar nieuw werk.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.