• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Meer ondersteuners op basisscholen

Het primair onderwijs kreeg er dit schooljaar bijna 2750 voltijd ondersteuners bij, een stijging van 13 procent.

De toename is mede te verklaren door geld dat uit het werkdrukakkoord beschikbaar is gekomen, waarmee teams meer onderwijsassistenten in huis hebben gehaald.
Uitvoeringsorganisatie Duo, die de personeelsgegevens jaarlijks begin april publiceert, heeft de cijfers onderverdeeld in 39 regio’s en drie onderwijstypen: basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbao) en (voortgezet) speciaal onderwijs (vso). Het Onderwijsblad heeft de cijfers uit het basisonderwijs en speciaal onderwijs bij elkaar opgeteld, in het sbao gaat het vaak om kleinere aantallen. Uit die analyse blijkt dat het aantal ondersteuners in Zuid- en Midden-Drenthe groeide met 57 fulltime banen (fte), oftewel 40 procent. In de regio Almere lag het groeipercentage met 38 niet veel lager. Iets meer dan de helft van alle 39 regio’s kent in het bao en sbao samen een ondersteunersgroei van minstens 20 procent.
In absolute zin hebben Zuidelijk Noord-Holland (exclusief Amsterdam) en de regio Rijnmond (exclusief Rotterdam) de meeste ondersteuners erbij gekregen in het basis- en speciaal basisonderwijs, respectievelijk 237 en 203 fte (allebei een toename van 29 procent). In enkele noordelijke en zuidelijke krimpregio’s is het aantal ondersteuners nauwelijks gegroeid of zelfs afgenomen.

Krimp
Anders is het beeld in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, die qua personeel allebei behoren tot het primair onderwijs. Daar is het aantal ondersteuners veel minder sterk gegroeid, landelijk met een kleine 3 procent. De regio IJssel en Rijn springt eruit. Daar tellen (v)so-scholen 75 fte meer aan ondersteuners, oftewel een toename van bijna 46 procent. Een kwart van de (v)so-regio’s laat juist een krimp zien. Soms gaat het om een paar fte, soms om tientallen. Aan de onderkant van de lijst hebben regio’s als de Achterhoek, Rijnmond en Twente beduidend minder ondersteuners in huis, aldus de Duo-gegevens. Een deel van de verklaring is waarschijnlijk dat in een aantal van deze regio’s het (v)so flink in omvang is gekrompen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.