• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Ontwikkelteams presenteren voorstellen nieuw curriculum

Na meer dan een jaar werk presenteerden teams van leraren en schoolleiders vorige maand hun voorstellen voor het nieuwe curriculum in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De teams pleiten voor meertalig onderwijs vanaf de basisschool. Ze willen ook extra aandacht voor statistiek en het werken met digitale bronnen.
Ongeveer 150 leraren en schoolleiders werkten in ontwikkelteams per leergebied samen en hebben hun ideeën getoetst bij ‘ontwikkelscholen’. In totaal zijn er negen leergebieden, waaronder Nederlands, rekenen&wiskunde en digitale geletterdheid. Op de website Curriculum.nu zijn alle plannen per leergebied te vinden. De voorstellen staan tot en met 11 augustus open voor consultatie en er zal daarna nog aan worden geschaafd.
“Wij merken dat er zeer diverse gedachten zijn over het nieuwe curriculum”, reageert AOb-bestuurder Henrik de Moel. “We zullen actie ondernemen als we het gevoel krijgen dat leraren onvoldoende betrokken worden bij dit proces.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.