• blad nr 6
  • 1-6-2019
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

School hoeft gescheiden ouder niet te helpen

Scholen hoeven de omgangsregeling van gescheiden ouders niet te faciliteren, oordeelt de Landelijke Klachtencommissie.

De Klachtencommissie behandelde recent een zaak waarin een gescheiden vader de basisschool van zijn twee kinderen partijdigheid verweet. Volgens de omgangsregeling mag de vader zijn kinderen eens per twee weken zien, van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. De ‘overdracht’ van de kinderen moet plaatsvinden op een station om vier uur op vrijdagmiddag. Probleem: er is twee uur reistijd; als de omgangsregeling wordt nagekomen, missen de kinderen onderwijstijd. Aanvankelijk verleenden de school en de leerplichtambtenaar de kinderen eens in de veertien dagen verlof zodat zij op tijd bij hun vader konden zijn. De moeder maakte echter bezwaar, waarop het verlof werd ingetrokken.
Ook faciliteerde de school aanvankelijk contact tussen de vader en zijn kinderen tijdens schooltijd: telefoontjes en bezoekjes in de pauzes. Deze afspraak bleek al snel niet werkbaar voor de school omdat de moeder erover klaagde en leerkrachten hinder ondervonden van de gebrekkige communicatie tussen de ouders. De school trok alle medewerking in. Waarop de vader naar de Klachtencommissie stapte. ‘Het is niet aan de school en/of schoolbestuur om hierin stelling te nemen dan wel te bewerkstelligen dat deze afspraken worden nagekomen’, oordeelde de commissie.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.