• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Help elkaar

De cultuur op school kan enorm verschillen met die van thuis. Hoe zorg je toch voor de nodige verbinding als leerkracht? Jolande Bisschop verzorgt op de AOb-conferentie Geen Probleem eind september een workshop over deze vraag.

Tekst Ad Moerman Beeld Rob Niemantsverdriet

Je geeft les op een seminarium, je leidt dus priesters op?
“Nou, nee hoor. Priesteropleidingen worden altijd wel seminaria genoemd, maar niet elk seminarium leidt priesters op. Het Seminarium voor Orthopedagogiek bestaat al meer dan tachtig jaar en is nu verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Een openbaar instituut, dat niets met de katholieke kerk te maken heeft. Het Latijnse woord ‘seminarie’ betekent ‘opleiding of kweekschool’.”

Stel jezelf eens voor.
“Ik ben docent in de master Educational Needs, specialist gedrag. Daarnaast werk ik als leerlingbegeleider in de Hoeksche Waard. Daar probeer ik, samen met de leerkracht, zijn eigen rol in de omgang met het kind te onderzoeken. De centrale vraag is dan ‘wat lukt mij niet als leerkracht’, in plaats van ‘wat is er aan de hand met die leerling’.”

Maar hoe doe je dat dan in de omgang met ingewikkelde leerlingen?
“Ik vind dat we het speciaal onderwijs veel meer binnen moeten halen op alle reguliere scholen. En dat er dus nog meer naar het individuele kind moet worden gekeken. In Nederland bestaat de neiging om het gemiddelde kind als maatstaf te nemen, daarmee sluit je veel kinderen uit. Ik ben voor ‘inclusieve scholen’. Er is ook geen aparte Albert Heijn voor kinderen met adhd of autisme.”

Geef eens een voorbeeld.
“Een jochie schopte tegen een kastdeur en de leerkracht snapte niet wat er aan de hand was. Dus werd ik ingeschakeld. Wat bleek? De klas was bezig met een Vaderdag-dingetje. Maar de vader van het jongetje was overleden. De jongen worstelde met de vraag of hij nu iets moest maken voor de nieuwe vriend van zijn moeder. Maar ook wilde hij iets doen voor zijn opa. Dat werd te ingewikkeld in zijn hoofd en daardoor liet hij agressief gedrag zien.”

Hoe krijg je dit soort verhalen op tafel?
“Je moet als leerkracht investeren in de relatie met de kinderen op school en in de klas. Dat je al in verbinding met ze staat voordat het misgaat. Als we elkaar goed kennen in de klas en weten wat elkaars behoeften zijn, kunnen we leren met elkaars behoeften rekening te houden. Daarnaast is ondersteuning nodig voor leerkrachten van kinderen die meer zorg nodig hebben om hun gevoelens te leren kennen en daarmee te leren omgaan. Dat kan door zorgbudgetten over te hevelen naar het onderwijs. Nu zijn zorg en onderwijs nog te veel gescheiden. Kinderen opvoeden en onderwijs geven in de school is een investering die dubbel en dwars terugverdiend wordt.”

Zijn de klassen niet gewoon te groot, waardoor kinderen te weinig individuele aandacht krijgen?
“Natuurlijk is zo’n grote klas topsport. Toch is het goed dat in klassen wordt geleerd om meer rekening te houden met elkaar. Waardoor het vanzelfsprekend is dat ook leerlingen elkaar helpen. Elkaar helpen is eigenlijk wat normaal zou moeten zijn, zodat de leerkracht er niet alleen voor staat. Dan ontstaat samenhang in de klas waar kinderen niet worden buitengesloten. Mijn insteek van de workshop is hoe je opvoeding en onderwijs spelenderwijs kunt bieden.”

De conferentie Geen Probleem wordt op 29 september gehouden in Utrecht. Ga voor meer informatie naar aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.