• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Uren inhalen?

Verschillende AOb-leden moeten van hun directie of bestuur gestaakte uren inhalen, omdat anders de wettelijke onderwijstijd niet zou worden gehaald. Onzin, zeggen de juristen van de AOb en de FNV, want staken niet werken is een grondrecht. Bovendien halen vrijwel alle scholen met gemak de wettelijke onderwijstijd. Leden die te maken hebben met verzoeken om gestaakte uren in te halen, kunnen dat naast zich neerleggen en hun werkgever verwijzen naar de website van de AOb. Zijn de problemen daarmee niet opgelost, meld dat dan bij de medewerkers van het Informatie en Advies Centrum van de AOb: aob.nl/mijnaob

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.