• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Van wie zijn de professionaliseringsuren?

Mijn werkgever wil dat ik mijn professionaliseringsuren inzet voor de (verplichte) studiedag. Mag dat?

Naast opgedragen professionaliseringsactiviteiten als studiedagen bestaan er in de onderwijs-cao’s individuele professionaliseringsuren. In het basisonderwijs heeft al het personeel op jaarbasis recht op 83 uur (deeltijders naar rato) die buiten de lesuren om dus in de avonduren, op een vrij dagdeel of in het weekend gebruikt mogen worden voor scholing. Per fte is er 500 euro beschikbaar in de scholingspot. “Hier kun je alleen niet zondermeer aanspraak op maken”, vertelt Wim Gulitz van het Informatie en Advies Centrum van de AOb. “Of je naar de cursus van je keuze kunt gaan, is afhankelijk van de scholingsregeling van je werkgever.” De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad stelt deze vast.
Ook in het voortgezet onderwijs heeft een leraar recht op 83 klokuren en 600 euro voor deskundigheidsbevordering. Onderwijsondersteuners hebben recht op 40 klokuren en 500 euro. Werknemers mogen in het voortgezet onderwijs wel zelf beslissen hoe ze hun uren en budget inzetten. Gulitz: “Je moet je achteraf wel kunnen verantwoorden, maar dat gaat dan meer om het certificaatje dan om de gemaakte scholingskeuze.” Er zijn werkgevers die de individuele 83 uur willen inzetten voor studiedagen. “Maar studiedagen vallen onder de taakuren, niet onder de professionaliseringsuren.” Ga in gesprek als je werkgever wil snoepen van jouw uren. Gulitz: “Bespreek met je werkgever waarvoor jij je uren wilt inzetten.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.