• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur . Overige 
  • Juridisch advies

 

Gelijk hebben en gelijk krijgen?

Tekst Frans Lathouwers

De werkgever van leraar Randy wil hem degraderen tot instructeur. Aangeslagen en geďntimideerd gaat Randy akkoord.

‘Gelijk hebben en gelijk krijgen’, is de eerste zin die professor Leyten uitspreekt tijdens het college Algemene inleiding tot het recht dat ik volgde als eerstejaarsstudent rechten. Een tegeltjeswijsheid waar een cliënt van mij veertig jaar later mee te maken krijgt.
Randy een vriendelijke leraar is al ruim dertig jaar werkzaam op zijn school als hij wordt uitgenodigd voor een gesprek met zijn directeur en een medewerker van personeelszaken. Wat blijkt? Onder de titel Slim, slimmer, slimst wordt een onderzoek gepresenteerd; het is tijd voor een nieuwe onderwijskundige aanpak. Maar Randy voldoet niet aan de vaardigheden (‘competenties’) die volgens het rapport noodzakelijk zijn. De directeur stelt voor zijn leraarsfunctie om te zetten naar die van een instructeur, met het bijbehorende lagere salaris. Als Randy hieraan niet wil meewerken, kan hij vertrekken, overgeplaatst worden of wordt hij op een andere manier onvriendelijk behandeld.
Aangeslagen verlaat Randy het gesprek en neemt contact op met de juridische dienst van de AOb. Wat is wijsheid? Aan de ene kant wil Randy het in de nadagen van zijn carričre wel wat rustiger aan doen. De ‘demotie’ is geregeld in de cao. Volgens die afspraken kan Randy de functie van instructeur aanvaarden met behoud van zijn leraarssalaris.
Randy gaat weer in gesprek met zijn directeur. De sfeer is vijandig, Randy voelt zich geďntimideerd en accepteert daarom de lagere functie, inclusief het lagere salaris. Dat is in strijd met de cao.
Als Randy weer enigszins tot rust is gekomen, dient hij een klacht in bij de vertrouwenspersoon van de school over het gedrag van de directeur en de man van personeelszaken. De vertrouwenspersoon oordeelt dat de directeur zich intimiderend en bedreigend heeft opgesteld. Ook de medewerker is tekortgeschoten. Hij had de directeur moeten corrigeren.
Is dit nu het einde van het verhaal? Ons recht accepteert deze gang van zaken niet. Ook niet als Randy zelf heeft ingestemd met de demotie. Als hij wil, kan hij met hulp van de AOb op deze kwestie terugkomen. Of hij dat durft, is ander verhaal. Als Randy het erbij laat zitten, wordt de tegeltjeswijsheid weer bevestigd.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.