• blad nr 7
  • 1-7-2018
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Belang ouderbijdragen steeds groter

Met een ouderbijdrage krijgt een kleine groep scholen er bovenop de rijksbijdrage gemiddeld 10 procent aan inkomsten bij. Ouders die kleinere klassen willen, moeten betalen.

‘De afgelopen jaren is er enorm door de overheid op het onderwijs bezuinigd’, en daarom vraagt een algemeen bijzondere school voor de vakleerkrachten en kleine klassen een vrijwillige ouderbijdrage van meer dan duizend euro. Een andere roept ouders op om vrijwillig drieduizend euro over te maken als zij gebruik willen maken van het hoogbegaafdenonderwijs in zeer kleine groepen.
Ze vielen op in het lumpsum-onderzoek: de scholen die fors meer uitgeven aan personeel. Het gaat vooral om schoolverenigingen, vrije scholen en scholen met een speciale pedagogische aanpak. Ze willen meer, en vragen dat aan de ouders. En er zit een stijging in. Volgens de jaarrekeningen zijn tussen 2012 en 2016 de inkomsten uit ouderbijdragen met 30 procent gegroeid van 67 naar 87 miljoen euro.
Daar zit wat vervuiling in: er zijn internationale scholen waar het eerder lesgelden zijn. Er zijn scholen die de overblijfkosten als ouderbijdrage tellen. Er zijn scholen die ook de prijzige buitenschoolse opvang hebben meegenomen. Maar wat overblijft is een duidelijke trend: ouderbijdragen worden op algemeen bijzondere en vrije scholen steeds belangrijker.
De verschillen per schoolbestuur zijn inderdaad enorm. De ouderbijdrage is bij de meeste scholen een paar tientjes, gemiddeld maar 1 procent is van de rijksbijdrage. Bij de kopgroep ligt die op 10 tot 30 procent. Soms gaat het om een vast bedrag, soms om een bedrag naar inkomen. Bij de kopgroep van 82 besturen is het 26 miljoen euro.
Onlangs werd een bittere juridische strijd uitgevochten over de kosten van begaafdenonderwijs. Een school die een verplichte bijdrage vroeg van duizend euro werd vervolgens gekort door het ministerie van Onderwijs. Hoezo verplicht? In Nederland mogen geen verplichte bijdragen worden gevraagd, alleen vrijwillige. De Raad van State gaf het ministerie gelijk.
Volgens de PO-raad is het een bittere noodzaak ‘omdat de basisbekostiging tekortschiet’, aldus een artikel in het Algemeen Dagblad. De Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dachten daar anders over. Vergroten die ouderbijdragen niet de ongelijkheid, vroegen zij zich in de Tweede Kamer af.
Een motie van PvdA en SP vroeg daarom al eerder om een maximum voor ouderbijdragen. Maar dat gaat er niet komen, maakte minister Arie Slob begin dit jaar duidelijk. Hij ziet meer in voorlichting aan ouders en gaat dat scherper controleren. ‘Alle ouders moeten op de hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage en alle scholen moeten helder communiceren over dit vrijwillige karakter.’

{tabel 1}
Gemiddelde ouderbijdrage per richting
Antroposofisch € 398
Algemeen bijzonder € 338
Protestants-christelijk € 43
Rooms-katholiek € 40
Openbaar € 31
Reformatorisch € 17
Islamitisch € 16

{tabel 2}
Belang ouderbijdragen groeit
2016 87 miljoen
2012 67 miljoen
+20 miljoen +30%

{citaatje}
@C1:De ouderbijdrage is bij de meeste scholen maar 1 procent van de rijksbijdrage. Bij de kopgroep is dat 10 tot 30 procent

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.